Hoppa till innehåll

Ett steg framåt för ett bättre Sverige och ett starkare centrum för politiken

Med Centerns nej till samverkan med Socialdemokraterna läggs grunden för att en alliansbudget vinner stöd i riksdagens budgetvotering på onsdag. Det är självfallet viktigt och avgörande. Riksdagen sänker därmed skatterna, nödvändigt för företagande, sysselsättning och tillväxt, skapar förutsättningarna för de förstärkningar som försvaret som behöver i en hotfull omvärld, bättre resurser för polisen, och bättre förutsättningar för poliser. Bland mycket annat är detta viktiga inslag för att möta de problem som vi i dag ser missnöje växa kring.

Men mer behövs. Den kravlista som Centerpartiet ställde handlar i stort om en reformagenda som är alliansens gemensamma. Reformerad bostadsmarknad för att vi ska möta bostadsbristen med fler bostäder istället för färre bostäder och sämre finansiella förutsättningar för människor att skaffa sig en bostad. En öppnare arbetsmarknad som sänkter trösklar in till arbetsmarknaden. En politik för att krossa gängkriminalitet och paralella rättssamhällen. En aktiv Europapolitik som fokuserar på de stora utmaningarna Europa möter istället för att underminera den svenska modellen genom europeisk socialpolitik. Vi behöver en migrationspolitik som bygger på anständighet och rättsstatens strama regler. En kriminalpolitik som gör klart att vi inte accepterar brottslighet eller ser mellan fingrarna med grova brott.

Det återstår att se hur detta kan bli till verklighet. Det är hursomhelst reformer av detta slag som behövs för att visa ledarskap gentemot den populism som profiterar på missnöjet med en politik som blockerar sig självt, och som möter de problem det svenska samhället har. Det är också ett alternativ som detta som i politikens centrum behövs till det rödgröna för att väljarna ska veta att de kan välja färdriktning. Annars kommer politikens alternativ växa fram utanför politikens centrum och den värdegemenskap som format svensk demokrati.

Det återstår nu att se hur en regering som kan göra verklighet av detta. Helt klart är det knappast att se men tveklöst är det ett steg i rätt riktning det som blivit klart i dag.