Hoppa till innehåll

Ett skyddsvärn för fredens krafter- Krönika NT

Det är den enskildes frihet och rätt som avgör ett samhälles civilisation och välstånd. Likväl ser vi hur socialister, EU-fiender, nationalistiska grupper och många andra vill ta på sig att styra över andra och underordna den enskilda människan kollektivets, statens eller nationens makt. Trots att vi sett hur fri handel, fria människor och fria samhällen skapar mirakel när det gäller välfärd, trygghet, dynamik och nytänkande.

 

Friheten ger utrymme för tankar, drömmar, idéer och för att förverkliga dem. Det är så marknadsekonomiernas genombrott en gång lyfte människor ut ur fattigdom och det är så vi i dag ser hur marknadsekonomi och fri handel, där de präglar samhället, besegrar fattigdom och bygger människors trygghet. 

 

Rätten handlar om respekten för den enskilde. Våra lagar ger oss en rätt som är likvärdig andras. Ingens rätt är förmer än någon annans. Vi är alla lika inför lagen och vi har rätt att forma våra egna liv så länge vår rätt inte går utöver någon annans rätt.

 

Det fria samhället och rättsstaten är varandras spegelbilder. Staten skyddar den enskildes rätt genom att vara så pass stark att den kan upprätthållas oavsett yttre eller inre hot men inte så stor att den går utöver den enskildes rätt att forma sin vardag och välfärd. Friheten blir verklighet genom statens begränsning och genom att staten värnar den enskildes rätt.

 

Det är därför vi ska ha ett starkt försvar. Vi ska kunna leva tryggt i vårt fria samhälle och med de rättigheter vi har. Det är därför vi ska ha ett starkt och oberoende rättsväsende, som kan skydda mot brottslingar och mot dem som anser att makt går före rätt och som säkerställer att vi alltid kan få vår rätt.

 

Det är därför vi ska ha låga skatter, för att säkerställa att människor så långt möjligt kan forma sin vardag och sin välfärd, men så höga skatteintäkter som möjligt så att var och en har tillgång till den utbildning som ger alla lika möjligheter och den sjukvård och sociala trygghet som behövs när vi är sjuka och när vi inte själva klarar vardagen.

 

Det är därför vi ska ha ett starkt Europasamarbete, för att över hela Europa bidra till ett fritt samhälle där vi kan leva med samma rätt, oavsett vi är svenskar, portugiser eller polacker men där vi också kan erbjuda en dynamisk ekonomi för arbete och företagande, där vi tillsammans kan värna demokratins värden mot dem som hotar dem.

 

Det är därför vi ska respektera inte bara den enskildes rätt utan också rätten att göra de val som påverkar vår egen vardag.

 

För mig är Europasamarbetet ett värn mot dem som vill bygga motsättningar mellan människor och folk, för att med fredens krafter hävda oss mot dem som med våld vill hota Europas fred, och en säkerhet för oss alla att få leva i fria och öppna samhällen.

 

För mig är politikens uppgift att styra över stat och samhälle men inte över den enskilde medborgaren. När politiker anser att de kan använda människors pengar bättre än dem själva glömmer de att vårt samhälle bygger på de enskilda människornas trygghet och välfärd. De glömmer att respektera den enskildes val och underordnar människorna staten och det gemensamma.

 

I stort och smått, i Europa gentemot de utmaningar vi möter där och i det svenska samhället med dess utmaningar gäller en enkel sak. Det är individerna som i första hand förstår sin egen vardag och kan skapa den förnyelse som ger företag, välfärd och jobb. De är inte svårt att se alla de politiker som glömmer att det är individernas rätt och frihet som skapar välfärd och trygghet. 

Gunnar Hökmark