Hoppa till innehåll

Ett litet steg mot mer forskning för små företag

I dag ett[BILD1](bilden symboliserar ”låt tusen blommor blomma) litet steg för att göra tillvaron för små företag lite enklare och samtidigt göra det möjligt för dem att delta i europeiska forskningsprogram.

I dag fick jag i industriutskottet igenom två förslag som innebör betydande förenklingar i frågan om lagstiftning vad gäller ”Support for research and development performing SME’s.” Den första förändringen röstade socialisterna emot, men förlorade:

”(27a) Övervakningen av genomförandet av
det gemensamma programmet Eurostars
bör vara kostnadseffektiv och får inte i
onödan belasta små och medelstora företag
som deltar i programmet. De krav som
ställs ska vara tydliga och relevanta och
utformas så att enskilda företag utifrån sin
verksamhet lätt kan redovisa svar på de
frågor som ställs.”

Medan det andra ändringsförslaget fick stöd från i princip hela utskottet.

”2a. Om den utvärdering som avses i
punkt 2 visar att stödkriterierna är så
stränga att inte tillräckligt många förslag
beviljas stöd, ska kommissionen och den
särskilda genomförandestrukturen ändra
det allmänna avtal som avses i artikel 4 och
anpassa dessa kriterier. Den
regelförenkling som beslutats vad gäller
företags administrativa börda bör också
gälla i kommissionens kontakter med
berörda parter i dessa frågor.”

Det finns väl ingen anledning att hylla poesin eller prosan som sådan i dessa texter, men det är en förändring som spelar roll i verkligheten, både för små företag och för europeisk forskning, om än det krävs många fler steg.