Hoppa till innehåll

Ett Gott Nytt År till er alla

Ett Gott Nytt År till alla er som följer och läser denna sida, som kanske också läser min blogg och hemsida hokmark.eu eller följer @ghokmark på Twitter!

Det år som nu går mot sitt slut var ett besvärligt och svårt år. I några olika sammanhang har jag liknat det med vad meteorologer kallar en ”perfect storm” , det vill säga när en rad olika dåliga skeenden förenas och förstärker varandra. Rysslands krig i Ukraina, aggressionerna och provokationerna mot det övriga Europa, inklusive Östersjöregionen. Utvecklingen mot ett långvarigt krig i Mellersta Östern där extremister föraktar människovärde och liv på samma sätt som en diktator som Assad gör det. Rysslands stöd till Assad. Sönderfallet av allt fler nationella strukturer i det som nu också kallas Levanten.

Flyktingströmmarna som är långt större än de antal som man inom EU talat om att fördela. Kinas växande militära makt och ekonomiska styrka. Europasamarbetets utmaningar när det gäller Storbritanniens fortsatta medlemskap och Greklands delaktighet. Främlingsfientlighet och extremism som stärks i spåren av den ekonomiska krisen.

Dock, Europa har hållit samman med sanktioner mot Ryssland som fungerat som en tydlig signal att varje nytt steg bestraffar sig själv. Nato har tydliggjort sin säkerhetsgaranti mot dem som behöver den bäst. Den europeiska ekonomin går bättre och ett antal krisländer har sakta kunnat växa ut ur den akuta krisen. Länder som Storbritannien, Tyskland, Österrike och Sverige har den högsta sysselsättningen någonsin. Parismötet gav ett klimatavtal, som inte avtalar hur man ska göra utan att alla har ett ansvar för att mycket måste göras. Energiunionen är på väg att ge ökat oberoende till den europeiska ekonomin samtidigt som den underlättar för att nå klimatmålen.

Tyvärr underskattas fortfarande de utmaningar vi står inför, både vad gäller Rysslands upprustning, dess aggressiva politik, svårigheterna att nå ny teknologi utan en dynamisk global marknad, risken för terrorismen och nya hot från Daesh och andra. Globaliseringens krafter som gett inte bara ökat välstånd utan också ökad konkurrenskraft runt om i världen.

Under det kommande året vill jag att vi ska få fart på den digitala ekonomin och skapa ett europeiskt ledarskap. Energiunionen ska bygga på de energiformer vi har som är koldioxidfria, på fri konkurrens och större möjligheter för förnyelsebara energiformer. Den ekonomiska politiken måste vara strikt för att frigöra marknadsekonomins dynamik. Vi måste göra det lättare för företagande i hela unionen. Banksektorn måste få en stabilitet som ger investeringar. Europa måste bli ledande på mobila bredbandslösningar genom mer spektrum som gör att vi kan vara först med den femte generationens nätverk. Ryssland måste mötas med öppenhet om man accepterar internationell lag och gemensamma avtal men med fasthet om man inte gör det.

Vi kan inte återgå till normala relationer innan respekten för relationerna har normaliserats. Vi måste bekämpa Daesh gemensamt och med kraft, både här och där. Samarbetet mot terrorism måste förstärkas. Ny energiteknik måste fram om världen ska kunna nå sina mål för klimatet. Rättsstatens regler och asylrätten ska vara vår balans när det gäller öppenhet. Grekland liksom alla andra länder måste kunna kontrollera sina gränser. Storbritannien måste ges villkor som gör att landet stannar. Investerings- och frihandelsavtalet med USA måste bli klart för att binda samman världens två största ekonomier och världens viktigaste demokratier. Fri handel kan ge fler människor välstånd, värdigt liv och en uthållig miljö. Kvinnor och män behöver en politik som ger varje individ lika chanser och ett värn för allas rättigheter.

Vi kommer inte kunna lösa alla världens problem. De är större än så och de ligger till stor del bortom räckvidden för europeiska beslut. EU är en nödvändig gemenskap för att hantera och möta alla dessa utmaningar men det innebär inte att vi kan lösa dem genom beslut i Europa. Men vi kan bidra genom en klok och långsiktig politik, steg för steg.

Vi måste se till att få en politik i Sverige som handlar om verklighetens problem, inte om problemen att få samarbetet mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna att fungera. Nato. Starkare försvar. Reformer för arbetsmarknaden. Mångfald och valfrihet i välfärden. Lägre skatter och färre bidrag genom fler jobb istället för högre skatter och fler bidrag på grund av färre jobb. Politiken måste ha ett stöd i riksdagen, inte av Vänsterpartiet. Sverige bör gå i täten för ett förnyat europeiskt samarbete som bygger på öppenhet, marknadsekonomi, fri rörlighet, kontroll över gränserna, den inre marknaden, fri handel och en stark gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Steg för steg ska vi sätta en ny agenda för Europa.

Så ser jag på det nya året. Jag ska göra vad jag kan för att det ska bli ett gott nytt år.