Hoppa till innehåll

Ett EU-utträde skulle försvaga alla parter- Artikel Nerikes Allehanda

Ett Storbritannien som lämnar EU kommer göra Europa, inte bara EU, svagare när det gäller att stå upp emot hoten. Storbritannien kommer bli svagare och Putin aggressivare.
Förhoppningsvis blir Storbritanniens premiärminister David Camerons brev, som skickades till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, ett led i en diskussion om hur vi utvecklar politiken inom EU och säkerställer allas rätt. Inte ett steg för ett uttåg ur den Europeiska unionen.

Brevet innehöll i grunden helt rimliga krav på den politik och den utveckling som borde forma dagens och framtidens EU. Krav och en agenda för att förändra EU med mindre byråkrati och mer konkurrenskraft. Det är ingen unik brittisk agenda utan en agenda många politiker företräder, förespråkar och för i sitt eget land och inom ramen för den europeiska politiken.

Behovet av ökad konkurrenskraft är det ingen som ifrågasätter, bara det att skillnaderna ligger i vilken politik som krävs. Den digitala inre marknaden kan ge stora fördelar, men den måste genomföras med en politisk majoritet som inser att det handlar om marknad, inte bara om gemensam lagstiftning om det digitala. Mängden av byråkrati måste minskas, liksom viljan att detaljstyra i stort och i smått, men det kan gott gälla även i Sverige, Spanien och i Storbritannien.

Men genom att lämna det europeiska samarbetet ger man upp möjligheten att påverka just detta. Man lämnar över och ger utrymme till dem som vill precis tvärtom. Det gynnar inte den agendan och den Europeiska union Storbritannien förespråkar.

Storbritannien, trots sin stormakt, kan i dag kan aldrig ensamt hävda sig på en global marknad. Att ställa sig utanför och isolera sig för öppenhet och integration handlar om långt större värden än dem som premiärministern skriver om. Den fria rörligheten måste värnas och Storbritannien tillhör dem som vunnit på den fria inre rörligheten. Inte förlorat. Men att gå ur EU skulle vara att förlora.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet