Hoppa till innehåll

Ett bättre EU genom en bättre budget

Just nu har jag en replikväxling med socialdemokraten Göran Färm, i Svenska Dagbladet. Han har svarat på min artikel med budskapet att man inte kan vara en del av EU´s kärna om man inte är beredd att betala. Jag kommer att replikera på hans replik men kan inte låta bli att här påpeka att betala är just vad Sverige gör, vi är ett av de få länder som är nettobetalare, medan länder som Frankrike och Spanien är nettomottagare. I den situationen vill han att Sverige och andra ska betala ännu mer.

Ett alternativ till att betala mer och öka budgeten är att prioritera mer, avveckla gamla utgifter så vi kan satsa mer på det som är dagens prioriterade utgifter. Det innebär inte bara mindre jordbruksstöd utan också ökade investeringar i forskning och utveckling. Det kan vi göra utan ökade utgifter men genom bättre prioriteringar. Vi får inte mer Europa genom mer pengar – som det ibland heter – men ett bättre Europa genom bättre prioriteringar.