Hoppa till innehåll

Ett bakslag för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

1-mistral-shipGaz de France investeringar i drygt 10% av Nordstream skapar inte högre energisäkerhet men större beroende till Ryssland samtidigt som försäljningen av fyra örlogsfartyg av Mistralklassen, en slags mindre hangarfartyg för att snabbt utveckla militär styrka, något som Ryssland ansåg sig sakna i kriget mot Georgien, innebär en uppluckring av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Samma nation som Frankrikes president förhandlade med för att stoppa marschen mot Tiblisi i agusti 2008 får nu köpa den krigsmateriel Ryssland då ansåg sig sakna. För de baltiska länderna och för Polen innebär det en försvagad säkerhetspolitisk situation, för Östersjön är det ett led i allt större ryska anspråk på att demonstrera militär förmåga, inte i termer av gamla invasionsanfall utan i termer av en äldre doktrin än så, nämligen styrkemanifestation.