Hoppa till innehåll

Ett annat Europa som kräver beslutsamhet för att vi ska värna vårt samhälle

I morgon vaknar vi upp till ett annat Europa. Rädslan och skräcken kommer att finnas där liksom sorgen och ilskan. Det är ett krig som har kommit till Europa och som kommer att sätta sina spår i Frankrike men också i hela det europeiska samhället.

Det är en attack på oss alla. På det fria och öppna samhället och på länder som står emot den terror vi sett och ser prägla Mellersta Östern. Det vi just nu ser är bokstavligen strider på Paris gator och i dess hus. När konserthuset, förmodligen just nu stormas, är det med betydande risk både för de franska enheter som gör det och för gisslan. Men det är nu en risk som måste tas för att undvika något ännu värre, ett planmässigt avrättande av människor.

Vad som hänt och vad som nu händer kommer vi gradvis veta mer om under morgondagen. Men vi kan redan nu veta att Paris kommer att vara en belägrad stad, belägrad av chock och rädsla och av den slutenhet som ett undantagstillstånd innebär. Det kommer att finnas polis och militär på Paris gator i en omfattning som påminner om krigstid och som är ett uttryck för krigstidens logik.

Det europeiska samhället måste stå bakom dessa ansträngningar och vi måste stå bakom den kamp mot terrorismens krafter som nu kommer att följa. Den kommer lika lite som rädslan och chocken begränsa sig till Paris eller till Frankrike utan kommer att vara verklighet i det Europa som nu med attacken mot Frankrike är under angrepp.

En viktig linje i detta är att det är terrorn och våldets krafter som ska bekämpas, inte dem som flytt undan terrorn och dess förakt för människors liv. De som nu vill lägga ansvaret på dem som flytt fritar indirekt de skyldiga från ansvar.

En annan viktig linje i detta är att Europa nu måste hålla samman, kring sin styrka och sin öppenhet men också kring sin bestämdhet att värna det fria samhället.

Det kommer att kräva mer av Europas ledare och av varje lands regering. Det kommer att kräva mer av Sveriges regering när det gäller att stå upp för det öppna svenska samhället utan att ge efter för dem som i rädslan vill finna och utveckla sin politiska kraft. De som företräder Sverige och som har ett ansvar för landets ledning måste veta och förstå vad detta krav innebär. Vi har i vårt öppna samhälle en tillgång i våra skilda uppfattningar men vi har inte råd med företrädare som inte vill eller kan se den verklighet vi står i.

Det som hänt i Frankrike drabbar även Sverige för det drabbar en stad i det Europa vi är en del av. Terrorn ska inte mötas med rädsla utan med vaksamhet och beslutsamhet och en förmåga att förstå vad en brutal verklighet ställer krav på. Ett lugn och en beslutsamhet som gör det möjligt att bekämpa terrorns krafter istället för att låta den skrämma vårt samhälle till motsättningar och rädsla. Det kommer att ställa krav på oss alla och på att det är de skyldiga som ska dömas och straffas, inte någon annan.

Vi vaknar upp i ett annat Europa men vi är skyldiga att börja den nya dagen så att vi med alla medel kan värna vårt samhälle som vi vill ha det. Det kräver också att vi håller samman om det Europa vi har format tillsammans.