Hoppa till innehåll

Enklare för småföretag att delta i forskningsprogram

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att parlamentets industriutskott i dag på förslag av honom beslutat att göra förenklingar i den föreslagna lagstiftningen kring forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som ägnar sig åt forskning och utveckling.

– Mina förslag kommer att göra det lättare för små och medelstora företag att delta i forskningsprojekt finansierade av EU. Det visar att det går att genomföra förenklingar om man också utgår från att små och medelstora företag ska kunna delta på lika goda villkor som stora, säger Gunnar Hökmark.