Hoppa till innehåll

Enfald istället för mångfald- Krönika Norrköpings Tidningar

  • av

Som vågmästare får Vänsterpartiet nu en möjlighet att låta en i grunden företagsfientlig och totalitär samhällssyn leda till att välfärd som människor själva valt ska avvecklas. Inte för att den är dålig utan för att den är privat och vald av människor själva och inte vald åt dem av politiker.

Vänstern och dess olika företrädare har aldrig sett människors frihet som något viktigt att värna, vare sig i andra länder eller i Sverige. Tvärtom har de alltid förespråkat statens rätt att bestämma över människorna.

Samtliga de rödgröna partierna ser människors egna möjligheter att välja som ett hot mot deras makt över välfärden. Och så är det. De vill värna politikers makt över medborgarna där vi andra vill värna medborgarnas makt över sina liv. Det är vad vi kallar en ideologisk skillnad.

Men i det finns en annan skillnad som har en vidare betydelse än den idépolitiska. Skillnaden mellan mångfalden och monopolen, eller om man så vill skillnaden mellan tron på att några få – det vill säga Sjöstedt, Löfven, Romson och Fridolin – bättre kan förstå och besluta över medborgarnas välfärd än medborgarna själva.

De tror på fullt allvar att deras styrning av hur skola, äldreomsorg, sjukvård och barnomsorg ska formas ger bättre resultat än när många olika människor, företag, entreprenörer, lärare, läkare och sjuksköterskor, förskollärare och vårdengagerade ständigt gör det i sin vardag. Det handlar inte om vilka kvalitetskrav som ska ställas, tvärtom, utan om hur den dagliga verksamheten ska utformas, vilka idéer om verksamheten som ska tillåtas, hur välfärden för de enskilda bäst ska organiseras.

Det leder till enfald istället för mångfald och drabbar medborgarnas möjligheter att inte bara välja det som är bättre utan också det som de själva anser vara bättre för dem.

Det är ett planekonomiskt tänkande som har underminerat så många samhällens vitalitet och öppenhet. Det är cyniskt att nu man vill att detta ska drabba just de sektorer där människor är som störst i behov av hänsyn, mångfald, anpassning, service, omtanke och tryggheten att själva kunna välja bort och välja det man vill.

I detta finns en tredje skillnad som direkt påverkar äldre, sjuka, elever och våra minsta i förskolan. När vänsterregeringen nu vill stänga ner de verksamheter de ogillar handlar det inte om verksamheter som är dåliga eller som inte uppfyller kvalitetskraven. Tvärtom vet vi att privata verksamheter oftast har högre kvalitet och servicetänkande. De vill stänga ner verksamheter som människor tycker är bättre bara för att de själva tycker de är sämre på grund av att de är privata.

Det kommer att leda till att många äldre vars äldreomsorg är av en högre kvalitet än den kommunala kommer få lämna denna. Många som har en hemtjänst de trivs med och som fungerar bra ska nu mötas av den kommunala byråkratin. Elever som valt skolor som passar dem, som ger dem den undervisning de behöver ska återgå till de skolor som de valde bort när de valde ett privat alternativ. Sjukvården kommer gradvis bli mer av monopol där den enskildes krav och behov spelar mindre roll.

Makthavarna kommer säkerligen inbilla sig att det är den bästa välfärden som kan skapas eftersom de själva inte kan tänka sig något bättre än vad de själva tänkt ut. Men för människorna innebär det en nedrustning av välfärden. Mindre kvalitet och därmed sämre utveckling av kvalitet. Sämre möjlighet att välja det som passar den enskilde och därmed sämre välfärd för var och en. Så går det när Vänsterpartiet styr i baksätet.

Gunnar Hökmark

Länk:
http://www.nt.se/opinion/ledare/enfald-istallet-for-mangfald-10248421.aspx