Hoppa till innehåll

En vecka kring ekonomi

Förberedelser inför en kommande vecka. På måndag leder jag EPP-arbetsgruppen om ekonomisk politik, som samlar företrädare för de olika nationella partierna inom EU. Min avsikt med detta möte är att ytterligare skapa en fördjupning – utöver den rapport om krispolitik och framtidspolitik som vi har lämnat för beslut på EPP-kongressen i Marseille i början på december – kring den tillväxtpolitik som Europa behöver och som försummas i de akuta krissituationerna, en försummelse som förvärrar problemen.

Tisdagen ägnas åt diverse gruppmöten, där de gångna dagarnas grekiska tumult och europeiska osäkerhet kommer vara dominerande. Det gäller framförallt tisdagskvällens möte med EPP-kommissionärer.

Tisdagen leder jag också ett möte med gruppens arbetsgrupp om utvidgning där frågorna om Västra Balkan och våra fortsatta förberedelser inför fördjupat samarbete med de så kallade Euronestländerna, det vill säga de europeiska länder som tillhörde Sovjetunionen men som ännu inte har kunnat frigöra sig från dess arv. Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbadjan och Georgien. I dessa länder lever konflikter från det förgångna samtidigt som dagens tryck från Ryssland inte underlättar för demokratins utveckling.

På onsdagen blir det debatt i Stockholm om den så kallade finansiella transaktionsskatten, som är ett förslag till EU-skatt som av svenska partier drivs av dem som vill ha lite EU men mycket skatt.

Och på torsdagen åter i Bryssel ska jag formellt rapportera till Industriutskottet om resultatet av de förhandlingar som vi nu slutfört mellan parlament och råd om en europeisk spektrumpolitik, som nu fått ett resultat som gör denna fråga till en av våra mest intressanta och viktiga EU-frågor. Det kommer bli en vecka med mycket annat men det överskuggande kommer vara osäkerheten kring Grekland och de krav som nu ställs på Italien.

Bloggar: Dick Bengtsson.