Hoppa till innehåll

En tillväxt trots starkare krona

Med en tillväxt på 2,3% överraskar den svenska BNP-utvecklingen. Trots problemen i Europa och i den globala ekonomin går den svenska exportindustrin bra. Det återstår att se hur den europeiska utvecklingen kommer att påverka Sverige under det kommande året men faktum kvarstår att vi klarar oss relativt mycket bättre än andra länder och andra delar av världen.

En del tackar detta nejet till euron och de personer som företrädde nej-sidan. Det är att bortse från två viktiga skäl till varför det går bra för svensk ekonomi och missförstå vad det innebär för Sveriges del att i dag inte ha euron.

För det första är det de strukturreformer som genomförts sedan början av 1990-talet som nu bidrar till konkurrenskraft och tillväxtkraft. För det andra är det frånvaron av försök att stimulera ekonomin genom ökade utgifter och istället en politik för stabila offentliga finanser som ger stabila förutsättningar för investeringar och utveckling.

Utanförskapet till euron innebär däremot, och inte minst mot bakgrund av den svenska reform- och budgetpolitiken, en nackdel i form av en allt starkare krona. Med euron hade vi haft samma bekymmer för europeiska banker och statsfinanser som vi har även med kronan som valutan. Men vi hade haft en valuta som bidragit till ökad export, inte tvärtom. Något större inflytande över hur problemen ska redas ut hade vi haft, och det hade varit bra, men självfallet också något större ansvar för att möta eurons problem.

Men det är inte nejet till euron som gör att det går bra för Sverige i dag. Det är den politik som har förts i Sverige vi ska tacka. En politik som socialdemokraterna i Sverige och Europa oftast sagt nej till.