Hoppa till innehåll

En regering som inte regerar är ett hot mot kompetent krishantering

Under denna veckohelg kommer många familjer tillbaka från sportlov. En del har varit i riskutsatta regioner och andra känner oro för de risker de kan utsättas för. Folk kommer tillbaka till jobben och noterar att en del arbetsgivare förväntar sig att anställda som varit utomlands stannar hemma. Under veckan som har gått har plan efter plan landat på svenska flygplatser från riskutsatta områden. Det finns alla skäl att agera lugnt och inte skapa hysteri eller mer allmän rädsla. Men framförallt behövs information, kunskap och tydlig strategi. 

Den stora faran för hur vi kan hantera influensan är mot denna bakgrund frånvaron av en regering som regerar. Efter en veckas uppenbar kris beslöt regeringen i torsdags att kalla in krishanteringsrådet till på måndag veckan efter. Det är uppenbarligen inte krisen utan arbetsveckans formella kalender som styr krishanteringen. Man låter en kris fortsätta att utvecklas i fyra dagar innan man har ett sammanträde för att hantera den. Under den tiden kan smittspridningen bli av en form som är väldigt svårare att hantera. Ovissheten om vad som gäller kommer att fortsätta öka otrygghet, rykten och tillåta en lång rad olika förhållningssätt att växa fram. 

Vilken information ska vi lita på? En läkarstudent som får en helsida för att uttrycka sin personliga oro? Några journalisters tyckande eller ledarskribenters olika uppfattningar om vad som i grunden kräver solid kunskap för att ge människor bästa möjliga information. Vad händer i samhället under tiden som regeringen förbereder ett möte i fyra dagar? Rädsla, rykten, spridda uppfattningar utan saklig grund, oro, hamstring, stängda skolor som inte behöver stängas eller öppna skolor som borde stängas? 

Vad säger Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsinstitutet och vilka avvägningar gör regeringen med hjälp av bästa möjliga kunskaper? Det är som om hösten 2015 upprepas då ingen visste trots att det fanns att veta men då det var viktigare att prata än att agera. Som under den två år långa hanteringen av Transportstyrelsens brott mot säkerhetslagstiftningen, då ingen visste och heller inte kunde finna sammanträdesrum. En regering regerar inte under veckans arbetsdagar. Den har ett ständigt ansvar. 

Nu ser vi media som försöker sprida en lång rad olika uppfattningar utan att kvalitetssäkra sin information. En regering som inte regerar. Det är uselt och det är farligt. Kriser ska inte hanteras genom att man väntar till på måndag. De ska hanteras i realtid. En regering ska inte följa, den ska leda. Det kan inte denna regering. Det är som sagt uselt.