En politik som gör USA mindre

Som om strävan var att vända världen mot USA och skapa nya motsättningar har Trumps första vecka präglats. Kanske är det oförmågan att se och förstå från ett annat perspektiv än det egna eller en tro på att USA blir större av att isolera sig, kanske är det en ideologisk nationalistisk besatthet som driver Trump till att skapa fiendskap till grannen Mexiko, till muslimer i USA och världen över och till alla dem som tror på samarbete och öppna ekonomier. Men när mycket av världsbilden bygger på alternativa fakta blir politiken utformad för en alternativ värld, inte den där verkligheten är med sina hot, utmaningar och möjligheter.

Ska ISIS bekämpas bör man alliera sig med den muslimska världen som ISIS bekämpar och som är ISIS främsta motståndare. Ska man värna ekonomisk utveckling och goda relationer med grannar får man inte låta anekdotisk mytbildning läggas till grund för handelspolitik och brottsbekämpning. Vill man värna sin säkerhet måste man värna frihet och rätt, inte underminera den. Vill man vara ledande i världen bör man inte stänga gränserna mot sina vänner. Vill man kunna föra en stark utrikespolitik bör man låta den bygga på professionell underrättelseverksamhet, inte på företrädare för propaganda och alternativa fakta.

Alla de murar Trump drömmer om i en nationalistisk föreställning om vad som gör ett land stort underminerar den frihet och öppenhet som gjort USA till världens ledande nation. Han stänger det amerikanska samhället inne från sina vänner samtidigt som han synes göra vad han kan för att stänga allierade ute. Kvar blir strävan att göra fiender till vänner för att dela på makten, oavsett hur de förhåller sig till de regler och principer som gjort världen säkrare och bättre.

Det är en politik som gör USA svagare och ensammare, mindre av ledare och med mindre makt. Det är att sälja smöret för att bli först, tappa pengarna och sedan förlora vännerna. Det är sorgligt att se att det amerikanska samhället nu styrs genom att de värderingar som gjort USA stort får allt mindre betydelse. Det återstår att se hur långt Trump kommer att gå i sveket mot den fria världen och de principer som gjort USA till dess ledare. Man sätter inte USA först genom att sätta dess värden sist.