Hoppa till innehåll

En politik för fler eller färre jobb – S som mest kritiska där det gått som bäst,

Tyskland, och även Sverige, har haft rekord i fler jobb medan den rödgröna politiken i Frankrike har uppnått det omvända.

Den rödgröna minoritetsregeringen vill få fart på ekonomi och tillväxt med samma inriktning som den franska rödgröna ville. Högre utgifter finansierade av höjda skatter och fortsatta underskott, regleringar som hindrar företagande och höjda regler. Socialdemokrater i Europa och i Sverige har kritiserat de regeringar som har prioriterat stabila offentliga finanser och reformer för konkurrens och företagande.

 

När jag i valrörelsen till Europaparlamentet ställde frågan till Marita Ulvskog vilken politik hon föredrog, den som ibland annat Tyskland, och i Sverige, gett en rekordsnabb tillväxt av jobb eller den som ledde till förlorade jobb som i Frankrike, var hon inte särskilt förtjust, milt uttryckt.

 

Svenska Dagbladet redovisar idag på nytt konsekvenserna av de olika politikalternativen med innebörden att Tyskland har rekord i nya jobb medan Frankrike har det motsatta.

 

Det är denna politik som de rödgröna nu vill pröva på nytt i Sverige. Istället för att Sverige som varit nästan lika bra som Tyskland, och bättre när det gäller välbetalda jobb, ska kunna fortsätta med den politik som gett dessa resultat vill de rödgröna nu öka utgifter, höja skatter och låta underskotten fortsätta. Det är en arbetslöshetspolitik som inte är acceptabel.