Hoppa till innehåll

En ny ordförande för kommissionen

Strax väljs Jean-Claude Juncker till ny ordförande för EU-kommissionen, på förslag av Europeiska rådet. Det hade med stor säkerhet funnits bättre kandidater för reform och förändring men nu det var kring Juncker som medlemsstaterna kunde enas. Processen dessförinnan med olika spetskandidater för de olika partigrupperna ledde till att alternativen av kandidater blev färre än de som annars kunde varit tillgängliga.

 

Nu har medlemsstaterna föreslagit Juncker. Något annat förslag finns inte samtidigt som det nu finns ett stort behov av att få en ny kommission i arbete. Kommissionen ska inte vara partipolitiskt uppbunden och ska inte företräda någon annan än unionen och fördraget. Därför stöder jag rådets förslag samtidigt som jag anser att vi nu bör starta en diskussion om hur vi bättre bevarar balansen mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet. I den processen bör antalet kandidater inte vara inskränkta till dem de olika partigrupperna har nominerat. Europa och EU är större än så.