Hoppa till innehåll

En ny kommission mot byråkrati, för handel och den digitala agendan

”Coordinating the work on better regulation within the Commission, ensuring the compliance of EU proposals with the principles of subsidiarity and proportionality, and working with the European Parliament and the Council to remove unnecessary “red tape” at both European and national level.”

 

Så lyder det huvuduppdrag som Frans Timmermans får som förste vice ordförande i EU-kommissionen. När vi arbetade ut förslaget om en särskild kommissionär för anti-byråkrati var det lika viktigt med arbetet på nationell nivå, för att motverka att medlemsstaterna lägger på den gemensamma lagstiftningen en tyngre regelbörda än som behövs. Jag är i dag glad över att mitt förslag blev EPP´s och att det nu blir verklighet. Det är säkerligen bra att posten går till en holländare eftersom debatten om proportionalitet och subsidiaritet har varit mycket tydlig där.

 

I den nya kommissionen får Cecilia Malmström ansvaret för handel och därmed förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal. Det är sannolikt en av de viktigaste frågorna som den nya kommissionen kommer att arbeta med. En gemensam transatlantisk marknad som binder samman världens viktigaste ekonomier och de ledande demokratierna är i vår tid avgörande viktigt. Det är viktigt för ekonomisk tillväxt, för den globala handelns utveckling och för de standards som kommer att prägla den globala ekonomin.

 

Men det är också viktigt för att skapa en politisk kraft i en tid då både fred och demokrati är hotad, både i Europa och i vårt grannskap. Tillsammans är den transatlantiska ekonomin 32 biljoner euro, att jämföra med Rysslands 2 biljoner och Kinas 8. Det finns en möjlighet att forma ett block som är öppet och som öppnar världen för handel, demokrati och rättsstatens samverkan.

 

Den digitala marknaden faller på estländaren Andrus Ansip. Estland tillhör de mest datamogna länderna, där går utvecklingen snabbt och där finns en snabbt växande industri. Det är genom att sätta målen högt som vi kan förändra och utveckla Europa till att vara ledande inom den digitala agendan, den moderna kunskapsekonomin och digital ekonomi.

 

Nu hoppas jag att vi kan forma och godkänna denna kommission snabbt. Vi står redan mitt uppe i en fortsatt ekonomisk kris med en återhämtning som måste skötas, vi har ett krig i Europa och en omvärld som tränger sig på med alla utmaningar och problem, inte minst hot mot vår egen säkerhet.