Hoppa till innehåll

En ny giv för ett starkare Europa- Artikel Kvällsposten

Det Europa som kommer att växa fram de följande tio åren kommer att vara beroende av den politiska idé som kommer att prägla vår gemensamma utveckling.

Vi kommer inte att vara framgångsrika med tillväxt och nya jobb utan en gemensam europeisk agenda för stabila offentliga finanser och reformer för tillväxt och ökad handel, inte heller bidra till en framgångsrik klimatpolitik utan att vi har gemensamma mål för minskade CO2-utsläpp.

Möjligheterna att möta det grundläggande hot mot europeisk fred som regimen Putin står för är helt sammanlänkade med att Europeiska unionen förmår vara en stark motkraft till förmån för frihet, demokrati och rättsstat där Ryssland i dag försöker utöka sin maktsfär.

Tanken på att avveckla eller nedrusta det europeiska samarbetet lämnar fältet fritt för andra idéer som präglas av främlingsfientlighet, nationella motsättningar, protektionism och politiskt styrda ekonomier.

Vi behöver mer än någonsin i dag stå starkare som ett enat Europa samtidigt som vi mer än någonsin måste definiera vad det gemensamma europeiska uppdraget är. Jag vill se en ny giv för Europeiska unionen.

• För det första ska politiken från nu handla om att bekämpa hinder, krångel och byråkrati. Överreglering hotar jobb och tillväxt men motverkar förnyelse och innovationer.

• För det andra ska EU-budgeten inriktas på forskning, gemensam infrastruktur och innovationer snarare än bidrag till gamla företag, jordbrukspolitikens subventioner och bidrag.

• För det tredje ska vi under de kommande åren slutföra arbetet med en inre marknad på ett sätt så att vi gör den europeiska marknaden till världens mest dynamiska.

• För det fjärde ska vi värna den fria rörligheten. De som nu vill inskränka människors fria rörlighet gör det inte för att värna om deras löner och förmåner, det finns redan i lag reglerat. Vi ska inte låta motsättningar, skrämselpropaganda och främlingsfientlighet leda till att fackliga ombudsmän blir den nya tidens gränsvakter.

Vi ska modernisera vår energiförsörjning genom en gemensam marknad för el så att vi får mer förnyelsebara bränslen och ökad energieffektivitet samt minskar CO2-utsläppen med minst 40 procent.

Vi ska med självförtroende och höga ambitioner slutföra förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal med USA för att på det viset länka ihop världens viktigaste ekonomier och dess viktigaste demokratier.

Vi ska hålla ihop unionen kring morgonens utmaningar i stället för att begränsa av dess gamla struktur. EU ska kunna hävda demokratins och frihetens värden. Det blir avgörande för att Rysslands hot mot länders självständighet och fria val inte ska leda till att friheten och rätten förlorar.

Jag vill ha ett starkt EU som med en ny giv möter dessa utmaningar.

 

Gunnar Hökmark

Moderaternas förstanamn vid årets Europaval 25 maj