Hoppa till innehåll

En europeisk småföretagsstadga – läs anförandet från plenum

”Det är de små företagen som driver innovationen framåt men det är också de små företagen som idag har de största kreditproblemen i de olika medlemsstaterna och i unionen som sådan.

Det vi ska göra här med en europeisk småföretagarstadga – och jag vill tacka kommissionen för förslag och föredraganden för hennes insatser – handlar om att öppna upp den inre marknaden för små företag lika mycket som för de stora företagen. Det är i den delen en ny väg måste brytas. Det handlar, som vi har diskuterat i ekonomiutskottet, om ett omfattande regelförenklingsarbete som öppnar upp dörrar för de små företagen.

Det handlar om att se till att små företag kan vara lika delaktiga i offentlig upphandling som stora företag, genom det sätt som den offentliga upphandlingen utförs på. Det handlar om att det ska vara lättare för små företag att agera över gränserna även när det gäller frågor som att betala momsen och att vi kan bekämpa den byråkrati som är hindrande idag. Det handlar också om att de europeiska finansmarknaderna genom de insatser som Europeiska investeringsbanken och andra kan utföra får bättre förutsättningar för expansion och framväxt, genom att vi får en bättre kreditmarknad för små företag. Får jag till slut säga:
”Small is beautiful. Small will be bigger tomorrow and give new jobs and more prosperity.”