Hoppa till innehåll

En eftermiddag med digitala dividenden

Sitter just [BILD1]nu på sammanträde med industriutskottet efter att tidigare under dagen ha ägnat mig åt Ekonomiska utskottets rapport om försäkringslagstiftning och energimarknadslagstiftning.

Förmiddagen som sådan ägnade jag åt sammanträde med den gemensamma delegationen mellan Europaparlamentet och Turkiets parlament kring anslutningsprocessen och de problem som tullunionen ger för ett land som samtidigt vill vända sig ut mot världen, och inte bara Europa.

Frågorna nu handlar om den digigala dividenden, om hur Europa bäst ska utnyttha det frekvensutrymme som skapas när sändningar blir digitala istället för analoga, samt CO2 utsläpp från bilar.

Snart ett snabbt nedslag hos lundensare på energikonferens i Bryssel samt middagsseminarium med Deutsche Bank kring klimatfrågor och teknikutveckling.