En dag

I dag röstade Europaparlamentet slutligt för mitt förslag till om en europeisk spektrumlagstiftning. Det innebär att vi för första gången samordnar och öppnar upp frekvenser för mobil datatrafik och samtidigt som vi effektivare kan utnyttja vårt spektrum.

Därmed lägger vi grunden för att Europa ska kunna bli ledande i den andra våg av internetrevolution som vi nu ser, med alla de möjligheter det skapar för europeiskt näringsliv, telekomindustri och utvecklingen av nya tjänster, samt inte minst för att binda skapa en gemensam inre marknad. Ledarskap inom Internet och mobil telefoni visade sig under 1990-talet ha en avgörande betydelse för utvecklingen av konkurrenskraft och nya marknader. Då var Europa i en ledning som vi sedan har förlorat. Nu kan vi återta denna ledning.

I riksdagens utrikesdebatt har frågan om Sveriges roll i Europa varit uppe med regeringens utgångspunkt att hela Europa ska hållas samman. Det är just den viktigaste uppgift vi har i dag.

För min del har denna dag vidare innehållit samtal med EU-minister Birgitta Ohlsson på besök här, med fokus på långtidsbudgeten och kommande beslut om hur mandaten till Europaparlamentet ska fördelas mellan medlemsstaterna, möte med utvidgningskommissionären Fule om den fortsatta utvecklingen på Västra Balkan efter Kroatiens steg mot medlemskap, där utvecklingen i Grekland och även den europeiska gör bilden än lite mer komplicerad, en träff med den makedoniske utrikesministern, samtal med företrädare för Standar&Poors och AT&T, en pressträff i ett stort och tomt pressrum om parlamentets beslut, en lunchdiskussion med rapportören för lagstiftningen om finansiella marknadsplatser som i sanningens namn mer kom att handla om den politiska utvecklingen i ett Tyskland där frågan om stödet till Grekland skapar nya politiska motsättningar, överläggning kring roaminglagstiftningen och mitt förslag till lokal uppkoppling, lite letttisk och slovensk TV samt två ändlöst långa sammanträden med gruppledning och grupp.

Det ska dessutom inte uteslutas att delar av den svenska EPP-delegationens piggare medlemmar syns på en brasiliansk restaurang i denna franska stad senare ikväll.