Hoppa till innehåll

Elva punkter för ett starkt Europa och för varför man ska rösta moderat

Europavalet handlar om de frågor som avgörs i Europaparlamentet, inte av den inrikespolitiska debattens motsättningar. Värderingar måste vi kämpa för här. Det gäller kampen mot antisemitism inom politiska partier och i våra stora städer. Det gäller också renhållningen mot de krafter som ända in i vår tid hyllat våldsdiktaturer och som vill införa ett totalitärt samhälle. Europaparlamentsvalet borde handla om hur vi gör Europa starkt i en tid av många hot, stora utmaningar och möjligheter. Här några viktiga politiska frågor som har en direkt betydelse för Europas framtid och som bör påverka var och en som vill ha ett starkt Europa.

1. Fri handel är avgörande för Sverige och Europa. När Trump underminerar global handel måste EU leda. Varje röst på SD, MP och V är en röst emot fri handel och innebär ett stöd för extremisternas ständiga nej. Socialdemokraterna vacklar inför viktiga avtal.

2. Den gemensamma säkerheten är avgörande för Sveriges säkerhet. Ryssland och Kina utgör hot på en lång rad olika nivåer, som kräver ekonomiskt och politiskt samarbete liksom gemensam politik inom säkerhetspolitikens olika områden. SD, MP och V är ständigt emot och S är vacklande.

3. Den inre marknaden måste präglas av förenklade villkor för företagande och investeringar. V, MP och SD är ständigt emot. De är emot fria och öppna marknader och vill detaljstyra ekonomi och skapa nya gränser. S är emot avregleringar och vacklande till öppna marknader.

4. Den europeiska ekonomin måste ge utrymme för den forskning, utveckling, investeringar och den tillväxt som krävs för fossilfria energikällor, fossilfria transporter och en effektivare energianvändning. Det kräver tillväxt, handel och transporter. Annars stannar Europa som har höga mål, medan länder som Kina, USA och Ryssland kommer att sätta standards. Minskade globala utsläpp kräver modernisering och tillväxt som bara kan nås genom handel.

5. Miljöpolitikens viktigaste delar handlar om förutsättningar för utveckling, ny forskning och vetenskap och en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar att minska utsläpp. Det är inte överbud i mål utan politiska reformer som ger en utveckling av minskade utsläpp så att Europa kan leda miljö- och klimatpolitiken.

6. Flyktingpolitiken kan bara hanteras om EU gemensamt kan hantera gränser och asylkontroll och länderna kan ta ansvar för sina politiska mål. De som tror på papperslösningar – där man tvingar Sverige och andra länder att föra en annan politik för asylprövning, bidrag, sociala förutsättningar och regler – kommer inte att kunna hantera de utmaningar vi står inför.

7. Frågor om familjepolitik, abortpolitik, arbetsmarknadspolitik och social välfärd är varje medlemsland bäst att föra själva. Dessa lämpar sig inte för kompromisser som alltid berör grundläggande värderingar och prioriteringar.

8. EU fungerar bäst när vi har en balans mellan medlemsstater och det direktvalda parlamentet. Vi kan redan i dag lagstifta och besluta om avgörande frågor. Det är inte genom centralisering som vi skapar mer politisk lyhördhet och demokratisk förankring utan genom politisk debatt. Liberalerna tycks ibland tro att centralisering till Bryssel löser alla politiska problem. Så är det inte. Det löser vi genom politisk debatt om de reformer som Europa behöver. En europavänlig politik bygger på den bästa möjliga politiken för Europa, inte mesta möjliga beslut i Bryssel eller mest växande utgifter. Det gäller i Sverige liksom i EU.

9. EU ska vara starkt och ledande, inte lagom eller präglat av detaljregleringar. Vi ska vare sig se EU som ett hot eller som en lösning på alla problem. Däremot ger EU oss en gemensam möjlighet att lösa gemensamma problem. Starkt när det gäller säkerhet och frihet. Ledande när det gäller forskning och ekonomi. Bäst när det gäller innovationer och människors möjligheter.

10. Den allra viktigaste grunden för EU är friheten och freden. Det ställer krav på en politik som ger säkerhet och trygghet. Mot yttre fiender och mot dem som vill underminera vår demokrati. Mot kriminalitet och mot terrorism, där vi gemensamt måste göra det som kan göras gemensamt och där varje medlemsstat måste göra sitt. Det är friheten för den enskilde som kommer till uttryck i den fria rörligheten och de möjligheter som var och en ska ha i varje del av unionen. Det kräver sammanhållning och det kräver respekt för de gemensamma reglerna.

11. Var och en ska ha samma möjligheter oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst. Vi är alla medborgare och det innebär att i varje land ska de grundläggande reglerna för unionen respekteras. Det är en fråga som inte får följa partipolitikens gränser. Det är lika viktigt gentemot socialdemokratiskt och liberalt styrda Rumänien, liberalt styrda Tjeckien och socialdemokratiska regeringar i Slovakien och Malta som mot Orbans Ungern och mot Polen. Friheten och rättsstaten försvaras vid frihetens och rättsstatens gränser, inte vid partipolitikens. Ett värderingsval kräver en tydlighet som vare sig socialdemokrater, centerpartister eller liberaler har orkat med i denna valrörelse, när det handlar om deras egen partiorganisation och partivänner.