Hoppa till innehåll

Efter 50 år urholkas den öppna konkurrensen?

[BILD1]På Sandhammaren har midsommaren hitintills handlat om regn och mindre om dans kring midsommarstången. I Bryssel handlar den mer om förhandlingar. Och det är inte säkert att de går i en riktning som ger oss mer av europeisk integration.

Under de senaste åren har vi sett hur det europeiska samarbetet ute i verkligheten har utvecklats med mer handel, investeringar och resande över gränserna som följd. Det har varit möjligt genom kraven på en fri och öppen konkurrens. Och det har stärkt europeisk ekonomi.

Ett nytt fördrag bör leda det europeiska samarbetet framåt, inte tillbaka.

Tyvärr är risken att de europeiska ledarna i sin iver att komma överens om ett fördrag underminerar en av det faktiska samarbetets grundstenar, nämligen kravet på en fri och öppen konkurrens utan snedvridning. Det är fransmännen som nu driver igenom detta och självfallet gör det mot bakgrund av att franska politikers motvilja till en konkurrens som förändrar franska företags hegemoni i Frankrike. Under de senaste åren har vi sett ett motstånd mot gränsöverskridande företagsuppköp framförallt bland franska politiker. Inte så mycket när franska företag har köpt i andra länder utan när andra företag har köpt i Frankrike.

Inte minst när det gäller energifrågan innebär detta en försvagning av möjligheterna till en gemensam inre energimarknad. Men motsvarande kommer att gälla för den finansiella marknaden, och för andra marknader. Det kan sägas att det finns andra texter i fördraget än inledningen där kraven på en fri och icke snedvriden konkurrens framhävs men denna förändring av unionens syfte kommer att tolkas som ett steg framåt för dem som vill hindra och snedvrida. Och det är ett steg tillbaka för europeisk integration och den europeiska ekonomins växtkraft.