Hoppa till innehåll

Dubbla budskap från s till fordonsindustrin – Artikel i Göteborgs-Posten

Även om man är skeptisk till statliga stöd till företag understryker diskussionerna om stöd till den amerikanska bilindustrin behovet av politiska beslut som ger Volvo och SAAB rimliga förutsättningar att anpassa sig till nya krav. Regeringens stödpaket gör det .

De svenska socialdemokraternas politik i Europaparlamentet går däremot stick i stäv med partiets krav på stora statliga stöd i Sverige. Bakom de kraven står Olle Ludvigsson, ordförande för Volvofacket i Göteborg och partisekreteraren Marita Ulvskog, som är toppkandidater till Europaparlamentet.

Beslut idag

I dag den 17 december vid tolvtiden fattar vi i Europaparlamentet beslut om det så kallade klimatpaketet. Lagstiftningen om utsläpp från bilar som är en viktig förutsättning för den framtida europeiska bilindustrin i allmänhet och för Volvo och SAAB i synnerhet, är en del av paketet.

Utsläppsbegränsning

Bilar som säljs inom EU ska få släppa ut i genomsnitt 130 gram koldioxid per kilometer från 2012 med en infasning till 2015. Det är ett tufft krav för många bilproducenter, men inom möjlighetens gräns. Det är lättare för tillverkare av små bilar, som dominerar i södra Europa än för företag med större bilar.

Det är ingen tillfällighet att både Volvo och SAAB tillverkar större bilar. Det är inom dessa marknadssegment de har kunnat göra sina relativt små volymer konkurrenskraftiga. Det ställs andra krav på bilar i länder med långa vägar och vinterklimat än i varma länder och korta avstånd, där bilen mest används i stadstrafik.

Göra undantag

Vi har i Europaparlamentets industri- och miljöutskott agerat för undantag och generösare regler för bilar som drivs av biobränslen, eller så kallade flexifuel-bilar. Skälet är enkelt. En bil som drivs med etanol använder ett bränsle som återvinns i naturen genom odling av biobränslen.

En bil som använder hållbara biobränslen släpper netto ut närmare hälften så mycket koldioxid som en bensindriven bil. Vi har delvis lyckats få parlamentet och rådet med oss i detta. Det blir ett generösare regelverk för flexifuel-bilar. Tyvärr i en omfattning som inte motsvarar den miljömässiga nyttan och dessutom begränsat till länder eller marknader med minst 30 procent av tankställen med flexifuel.

Biobränslen

Därmed handlar dessa regler i praktiken bara om Sverige och inte alla andra länder där mer generella regler kunde ha lett till snabbt ökad användning av biobränslen. Det drabbar de berörda bilföretagen men framförallt den europeiska förmågan att minska koldioxidutsläppen. Bilar som kan drivas med bioetanol ger nämligen en möjlighet till en ökad användning av detta bränsle som traditionella modeller inte ger.

Det är med en viss förvåning vi har noterat att socialistgruppen i Europaparlamentet, med stöd av de svenska miljö- och vänsterpartister, har drivit motsatt linje och agerat för att begränsa biobränslen.

När vi i Sverige diskuterar hur vi ska underlätta för Volvos och SAAB:s överlevnad har svenska ledamöter agerat för att försvåra för dem.Samtidigt som socialdemokraterna i Sveriges Riksdag krävt miljardsatsningar för att stödja företagens överlevnad och till och med krävt att staten ska gå in som ägare så har socialdemokratierna i Europaparlamentet krävt att de företag som fasar in sina bilparker till genomsnittskravet på 130 gram ska drabbas av miljardböter.

I strid med Volvo och Saabs vädjanden har de krävt att de nya reglerna ska gälla alla deras sålda bilar redan 2012, alltså redan om drygt tre år.

De kräver i praktiken att Volvo och Saab ska minska utsläppen från sina bilmodeller med cirka 25 procent på tre år. Om Volvo och SAAB år 2012 inte lyckats få sina bilparker kring genomsnittet 130 gram drabbas företagen av bestraffningar som motsvarar mellan 6 och 12 miljarder kronor per år.

Beroende på hur de klarar anpassningen, som också är en effekt av marknadsefterfrågan, blir böterna större eller mindre i takt med anpassningen de kommande åren. Även med relativt snabb infasning riskerar Volvo och SAAB att mellan 2012 och 2015 straffas med belopp som vida överstiger omfattningen av det stödpaket som regeringen har presenterat. Vi ska ställa hårda miljökrav på bilindustrin, men de måste vara realistiska.

Ge tid för omställning

Att bilar i EU i genomsnitt inte ska släppa ut mer än 130 gram koldioxid per kilometer är ett bra, och ambitiöst, mål som kräver stora omställningar, nya lösningar och ökad effektivitet. Men kraven innebär tuffa utmaningar för bilindustrin. Den måste därför få en rimlig anpassningstid innan reglerna träder i kraft. Det tar trots allt tid att utveckla nya bilmodeller.

Vi vet vad dessa bördor annars resulterar i – neddragningar och varsel. Volvo och Saab har tveklöst en viktig roll att spela i vår strävan efter bilar som inte skadar miljön, men regler utan förankring i verkligheten riskerar att slå undan benen på dem.

Vad säger Olle Ludvigsson?

Var står Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson när de inte står på Volvos fabriksgolv och kräver miljardstöd? Står de också bakom socialdemokraterna i Europaparlamentet när de kräver miljardböter för svensk bilindustri?

Gunnar Hökmark
europaparlamentariker (m)
vice ordförande i EPP-ED-gruppen samt ledamot i industriutskottet

Christofer Fjellner
europaparlamentariker (m)
ledamot i miljöutskottet