Hoppa till innehåll

Ditt och datt för frihet och välstånd

En dag som har pendlat mellan diskussionen kring kapitaltäckningskrav för banker till europeisk grannskapspolitik. Vid en arbetslunch diskuterade bland andra Anders Åslund, Svante Cornell från Silk Road Institut och Tomas Valasek från Centre of European Reform konflikten mellan en gammal tids stukturer och en modern tids öppenhet i de länder som en gång var Sovjetunionen och som Ryssland i dag anser sig ha rätt att ha särskilda intressen i.

Jag påpekade i min inledning att vi nu ser en konflikt i dessa länder – Ukraina, Vitryssland, Armenien, Georgien och Azerbadjan – vars utfall kommer att påverka europeisk säkerhet och utveckling för lång tid framöver. Länder och regioner lutar sig i sin utveckling alltid åt något håll. I den delen är det polska exemplet från 1990-talets början vitkigt att komma ihåg. Då valde landet att vända sig mot Europa och europeiska värden med resultatet i form av det Polen vi ser i dag.

Diskussionen kom att handla om rysk taktik och strategi men också om det allt tydligare kinesiska intresse som nu framträder även i denna del av Europa och inte minst i Centralasien.

I dag presenterade jag också ett första utkast till den europeisk 2010 strategi, som syftar till att beskriva den politik som nu behövs ut ur krisen och in i en mer normal utveckling präglad av tillväxt och nya jobb.

Utöver detta en diskussion i ekonomiska utskottet om kapitaltäckningsregler, gränsöverskridande bankers verksamhet samt senare lite diskussion kring svenska utgångspunkter i den förhandlingar som nu ska börja när det gäller alternativa investeringsfonder och europeisk finanstillsyn. Ett möte med Sveriges Ungdomsorganisationers landsråd blev det också , med diskussion kring europeisk identitet och samers villkor i Sveriges historia. Och nu kriskommitten i parlamentet följt av en middagsdiskussion kring det östra partnerskapet.