Hoppa till innehåll

Det räcker med 15 års vänsterpolitik i krisländerna

I dag presenterar LO en skattehöjaragenda för att delvis finansiera de mycket stora utgiftsökningar organisationen driver. De är ännu större och ännu mer omfattande än vad S i sin tur har föreslagit. Det handlar om en sydeuropeisk utgiftspolitik som vi i dag bara ser i Frankrike och i Italien.

Socialdemokraternas budskap inför Europavalet är att det måste vara slut med 15 år av det de kallar högerpolitik i Europa. Deras problem är att i de länder som har drivit den politik de kritiserar är arbetslösheten låg och tillväxten relativt hög. I de länder som drev vänsterpolitik, det vill säga den utgiftspolitik de föreslår, växte underskott och arbetslöshet samtidigt som tillväxten föll. De länderna höll på att drabbas av en statsfinansiell katastrof med ännu större konsekvenser för arbetslöshet och social nedrustning än den som det hann bli. Det gällde Grekland, Italien, Spanien och Portugal liksom Storbritannien.

De som sedan skiftade politik kritiserades hårt för besparingarna och reformerna, som om det var åtgärderna för att bryta arbetslösheten och den statsfinansiella krisen som var problemet, inte politiken dit. Europas problem är den vänsterpolitik som förts av olika regeringar, inte den politik som förts i länder som S kritiserar. Det är inte Tyskland, Estland, Lettland, Litauen eller Polen som präglar den europeiska krisen. Sverige med den näst högsta sysselsättningsgraden och en omfattande ökning av antalet jobb är heller inte med sin tillväxt och stabilitet en del av Europas problemskapare.

När Storbritannien, Portugal och Spanien nu tar vägen ut ur krisen har de lämnat vänsterpolitiken bakom sig.

Ändå driver nu LO en aktiv politik för att S ska skärpa sin utgiftspolitik ännu mer. LO föreslår gigantiska utgiftsökningar och omfattande skattehöjningar. Och Socialdemokraterna följer med. Det är den vänsterpolitiken som Europa bör lämna bakom sig, inte återgå till. 15 års vänsterpolitik i krisländerna borde vara nog.