Hoppa till innehåll

Det fria samhället kräver den starka staten – artikel Opposition Skåne

Det fria samhället kräver en stark stat. Det gäller de yttre gränserna, men det gäller också den inre tryggheten. Det är avgörande för att människor ska känna sig trygga och för samhällets välmående. Vi ser detta inte minst i Skåne.

Under det senaste året har vi sett hur Skåne blivit allt mer otryggt. Sydsvenskan har lagt ner mycket tid på att följa utvecklingen, och startade tillslut en serie med namnet “Rekordmånga mord 2016”. I december 2016 rapporterade tidningen att Skåne haft 27 mord under året, varav 12 rapporterats bara från Malmö. Sedan dess vet vi att minst två till person har dödats, varav en var 16-årige Ahmed Obaid.

Det finns en del som enträget försöker hävda att det framväxande våldet och numera återkommande dödsskjutningarna inte avviker från gamla mönster. Inrikesminister Anders Ygeman gissade att en bärande anledning till situationen var att Malmö “ligger närmare kontinenten än någon annan svensk stad”. I det sammanhanget är det relevant att veta att Köpenhamn rapporterade nästan hälften så många dödsskjutningar 2016.

Brottslighet och våld sliter sönder samhället. Det driver fram mer våld och ökad brottslighet. Det utmanar hela vårt rättssystem och hotar vår förmåga till att straffa skyldiga. Mord, varje grov kriminell handling och varje terrordåd är ett hot mot hela vårt samhälles sammanhållning och trygghet.

Det är i det sammanhanget svårt att förstå att regeringen inte genomför insatser för att stärka polis och rättsvårdande myndigheter på ett sätt som stärker lagen och medborgarnas trygghet. Det räcker inte med att som inrikesminister Anders Ygeman gjort kräva en “utförlig resultatredovisning” av rikspolischef Dan Eliasson. Riktiga åtgärder behövs.

Det krävs en i grunden ökad förståelse för polisiärt arbete och för den verklighet poliser dagligen möter. Det är för mig svårt att förstå varför den polisiära organisationen har en så hög andel icke-poliser som chefer. Hon hade ingen polisiär bakgrund utan tidigare varit regionskattechef i Stockholm. Det försvagar förmågan inte bara till ledarskap utan också prioriteringar och att ta ansvar.

En gedigen bakgrund för våra regionpolischefer är ett första steg. Ett andra är att se till att polisen får ökade resurser för insatser, utredning och för rekrytering, rekrytera åter dem som lämnat tjänsten, säkra att den polisiära verksamheten leds av personer som kan polisiär verksamhet och stå upp för polisers svåra vardag. Se till att innehav av vapen av olika slag omedelbart leder till häktning och rättsprocess. Se till att polisen har resurser och stöd för att säkra polisens närvaro och verksamhet i varje del av vårt samhälle och se till att ingen grupp ställs utan skydd. Klargör att det är polisen som ytterst slår vakt om rättssamhället och människors trygghet var vi än bor och var vi än kommer ifrån.

Det är bra att flera företrädare för Alliansen i Skåne tidigt varit ute och krävt förbättring på detta område. Dessa röster måste fortsätta att höjas till dess att förändring kommer till stånd.

Gunnar Hökmark (M)
europaparlamentariker