Hoppa till innehåll

Det är Putin som utlöser ryska övningar, ingen annan

Den dramatiska ryska upprustningen – dramatisk därför att den inbegriper en upprustning av offensiv förmåga, förmåga till snabba landstigningar och invasionsföretag, nya förmågor till bland annat arktisk strid, nya vapensystem samt state of the art utvecklade nya generationer av stridsvagnar och stridsflygplan – förenas med en ny och omfattande övningsverksamhet.

 

Under det senaste året har Ryssland genomfört större övningar än vad man har genomfört sedan det kalla kriget. En del av dem har varit oanmälda och syftat till att visa att man mycket snabbt kan agera med många vapenslag samtidigt och i omfattande övningar som har haft till syfte att öva angrepp och landstigning i andra länder. Självfallet ska denna övningsverksamhet ses i perspektivet av kriget mot Georgien 2008 och det krig som inleddes förra våren mot Ukraina. De stora övningarna och den väpnade krigföringen har inte utlösts av något annat än Moskvas vilja att upprusta, öva och demonstrera sin förmåga.

 

Det är mot den bakgrunden lite aningslöst när varje övning på svenskt territorium – planerad och föranmäld långt i förväg eller med Nato i Östersjöområdet  på motsvarande grunder – anses vara så provokativa att de utlöser ryska övningar. Verkligheten är ju att Ryssland övar sin krigsmakt oavsett vad andra gör, provocerar oavsett vad andra gör och angriper andra länder oavsett vad andra gör.

 

Det är rimligt att Sverige och länderna i Östersjöområdet inför detta förstärker sin försvarsförmåga och övar den. Det är inte den som utlöser ryska övningar utan Rysslands vilja att demonstrera sin förmåga till väpnade insatser, militär närvaro och krigföring. Det är heller inte så att Ryssland har stärkt sin krigsförmåga på grund av rustningar i sin omvärld. Det är snarare tvärtom att en omfattande nedrustning har lämnat fältet friare för att utöva militär makt på olika sätt.

 

Det är dags att sluta med naiva påståenden om  att övningar för att försvara Sverige eller de baltiska länderna utlöser ryska övningar. De ryska övningarna för att anfalla andra utlöses av Putin oavsett andras försvarsövningar eller ej.