Hoppa till innehåll

Det är mångfalden som är Europas rikedom

EU behöver en strategi för att bejaka medlemsländernas olikheter och skilda typer av konkurrenskraft. Det är mångfalden som är Europas rikedom. Det är också olikheterna som ger de enskilda länderna sin ekonomiska utvecklingskraft. De nya medlemsländernas snabba ekonomiska utveckling är inget hot mot tidigare medlemmar som Sverige, tvärtom ger det oss nya kunder och nya marknader.

När svenska socialdemokrater vill tvinga fram högre skatter i länder som Estland och Polen bortser de från att dessa länder och inte bara Sverige måste få använda sina konkurrensfördelar om konkurrensen skall vara rättvis. Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark på torsdagen vid politikerveckan i Sundsvall.

Skillnaden mellan utvecklingen i Östra Tyskland och länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen visar hur farlig en politik för att strömlinjeforma är och hur framgångsrik en politik som utgår från varje lands egna förutsättningar kan bli.

De nya medlemsländerna är de enda i EU som klarar av att matcha den amerikanska ekonomins utveckling. De bidrar till en dynamik i vår del av världen och de säkrar en ekonomisk tillväxt inom EU som vi har nytta av.

Dagens EU ger oss ett bättre Europa men också en svårare utmaning på grund av storlek och mångfald. Det är en utmaning vi kan möta om vi bejakar olikheterna istället för att försöka strömlinjeforma förutsättningarna i länder som till sin karaktär och ekonomiska utveckling är mycket olika från varandra, sa Hökmark.