Hoppa till innehåll

Det är inte lätt att vara miljöpartist – replik i Kvällsposten

  • av

Jakop Dalunde gör det unika i replikväg att han replikerar på de punkter där han håller med mig men undviker den kritik jag riktade mot partiet, skriver Gunnar Hökmark (M) – i en replik.

När Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde replikerar mot min debattartikel på Kvällsposten Debatt, där jag påpekar att MP sätter symbolpolitik före riktiga reformer som i stor omfattning och på lång sikt minskar utsläppen, väljer han att inte replikera mot det jag skrev. Det är ett erkännande av min poäng som jag gärna vill ge honom heder av.

I min artikel pekade jag på det ihåliga i flygskatter som ger halvtomma plan, som om det ger mindre utsläpp, subventioner till elutombordare och elcyklar som knappast ger någon minskning alls. När cyklister använder elcykel blir det snarare en ökad elförbrukning, marginell även den.

Samtidigt har MP drivit igenom utfasningen av tre kärnkraftverk som motsvarar en utfasning av Polens hela elproduktion från förnybara energikällor. Det är mångfaldigt väldigt mycket större utsläpp än de marginella minskningar som uppnås av att subventionera höginkomsttagares elutombordare och göra det svårare för låginkomsttagare att flyga. Med en sådan politik hjälper det inte hur höga mål man sätter, om man inte kan nå dem. Denna symbolikens övertag över reformer som förändrar verkligheten var min huvudpoäng i kritiken mot Miljöpartiet. Dalunde bemöter inte detta med ett ord. Det är inte lätt att vara miljöpartist.

I stället hävdar Dalunde att det är viktigt att öppna upp den europeiska elmarknaden, precis det jag i min artikel beskrev att jag som rapportör för EPP-gruppen i Europaparlamentet arbetar för. Gränsöverskridande handel och en fungerande prismekanism som underlättar för förnyelsebart att växa fram, en minskning av fossila bränslen, där jag får gehör för att det särskilt när det gäller fossila bränslen är viktigt att avveckla subventioner.

Beroendet till Ryssland och naturgas minskar vi bland annat genom att söka få stopp på Nord Stream 2 genom att nu stödja Danmark när man prövar frågan. Dalunde gör det unika i replikväg att han replikerar på de punkter där han håller med mig men undviker den kritik jag riktade mot partiet. Det är bra. Det kan vara början på en miljöpartistisk omprövning.