Hoppa till innehåll

Det är inte högre skatter Europa behöver

I går föreslog Österrikes förbundskansler att EU skulle få en egen finansiering genom egna skatter, han pekade ut reavinst på aktier med korta innehav och internationella resor. Det är fel väg att gå om vi vill att Europa ska bli en modern och dynamisk del av världen.

För det första är en av våra starka förutsättningar den integration som pågår sedan utvidgningen. Det är resandet som är en viktig del för att göra det möjligt. Resande innebär handel men också ökade kontakter och dynamik. Det är ingen större mening med en beskattning som motverkar syftet med öppna gränser och ett återförenat Europa.

För det andra innebär en beskattning av korta aktieinnehav att det blir mindre pengar på de europeiska aktiemarknaderna. Dels därför att det blir en större risk jämfört med andra kapitalplaceringar, om man inte kan sälja och dra sig ur en placering som inte lever upp till de krav som man ställer, dels eftersom en stor del av det internationella kapital som i dag bidrar till den europeiska aktiemarknaden kommer att söka sig till andra marknader, som då kommer att vara mer likvida. Det innebär inte bara att finanscentra i Europa försvagas, framförallt London men även Stockholm, utan också att europeiska företag kommer att söka sin finansiering på andra marknader.

För det tredje är det inte högre skatter Europa behöver. Det stärker vare sig EU, europeisk ekonomi eller de europeiska skatteintäkterna.