Hoppa till innehåll

Det är inte EU som är i kris – brev till DN

Idén att EU skall följa ett enda utvecklingsspår är i kris, inte EU. EU är bättre än någonsin. Utvidgningen och den inre marknaden skapar ett tryggare, rikare och säkrare Europa. DN är en av få röster som inte excellerat i krisdysterkvisteri utan pekat på att ställningstaganden mellan politiska alternativ i konflikt, nu budgeten, engagerar medborgarna, inte maktens löften att lyssna och förankra politiken bättre.
 
Det vore illa om EU inte klarar demokratins konflikter, om väljarna inte röstar som makten vill. Nejen i Holland och Frankrike innebär inte att EU står utan fördrag, utan att processen måste ta hänsyn till väljarna. Det är inte kris.
 
EU´s budget  blir bättre av att den inte beslutades nu. Diskussionen om utgifter och prioriteringar blir hårdare. Det är inte kris.
 
Samarbetet har aldrig främst varit ledarnas möten eller förutbestämda spår. Aldrig har utbytet mellan människor varit så omfattande som nu. Ser man inte framgångarna är det lätt att tveka inför nästa steg.
 
Fördrag och långtidsbudget behövs för att reformera EU:s ekonomi. Att det tar tid och kräver medborgarnas stöd stämmer väl med önskan att medborgarna kommer närmare EU. Det är  kris bara om man tror att samarbetet är politikers möten, och glömmer att det har bredare perspektiv än så.
 
Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet