Hoppa till innehåll

Den store tänkaren tänkte inte så stort

Dagen har för min del inneburit seminarium med European Ideas Network i London, tillsammans med Conservatives och European Policy Forum kring energifrågor, miljö- och säkerhetspolitik.

Mitt anförande handlade om kärnkraftens roll i en tid då fossila bränslen inte bara innebär ökade CO2 utsläpp utan också ökat beroende till länder och regimer som blir sämre ju mer beroende vi blir till dem.

Efter att miljöpartiet, socialdemokraterna och vänstern har fört en politik som lett till att svenska utsläpp har ökat i Danmark, i dansk elproduktion, på grund av ivern att avveckla kärnkraft har vi ett exempel på att en ansvarsfull klimatpolitik måste bygga på de tillgängliga energiformer som på bred bas kan användas.

Förnyelsebara bränslen riskerar annars att slås ut av gas för att ta ett exempel som är relevant för Sveriges del. Ska vi uthålligt kunna bidra till lägre utsläpp krävs en högre ekonomisk tillväxt, inte lägre. Och ska vi kunna möta konsekvenserna av klimatförändring krävs också hög tillväxt med de krav detta ställer på politiken och energitillförseln.

[BILD1]Innan jag åker iväg till en middag och anförande med Conservative Mainstream, som är en diskussionsklubb inom Conservatives partigrupp ser jag på SvT hemsida att den Fria Televisionen nu visar det program som man i hemlighet gjorde med sitt nyhetsankare och landets statsminister. Det är intressant att SvT faktiskt sänder det som borde vara lite skamligt för företagets egen del, dessutom att man den historiebeskrivning man gör är gjord av en journalist som valde att vara embedded i smyg med den politiska makten. En Fri Television borde veta bättre.

Nu hjälper det inte Persson. Det verkar inte vara de stora tankarna som har luftats när Fichtelius och Persson har talat förtroligt med varandra utan snarare lite skitsnack om andra. Jag får en liten släng men uppenbarligen får Mona Sahlin ett betyg som en mindre tänkare av den store filosofen. Den bild av Persson som han sätter av sig själv kunde varit roligare.