Hoppa till innehåll

Den perfekta stormen – Artikel i UNT

Politik handlar både om att se konflikter och att våga ta dem. Att skilja de stora utmaningarna från de mindre problemen och att tillskriva varje enskild fråga den vikt och den uppmärksamhet som den kräver och förtjänar.

De gränsöverskridande problem som berör inte bara Sverige utan hela Europa och vår omvärld kan närmast liknas vid en perfekt storm, väderleksfenomenet som beskriver hur olika svåra skeenden förstärker varandra.

Putinregimen i Ryssland har rivit upp den europeiska fredsordningen. Krig i Ukraina, psykologisk krigföring, desinformation, och stora invasionsövningar riktade mot övriga i Europa, övningar av kärnvapenangrepp och ekonomisk krigföring, allt för att återupprätta den gamla ordning som rådde innan murens fall och som Kreml sörjer.

Samtidigt den islamiska extremismen bland annat i form av ISIS, men också genom Hamas, Hizbollah, al-Qaida och salafister som i olika omgångar underminerat existerande stater och förutsättningarna för en stabil utveckling i Mellanöstern.

Därtill en flyktingkris som ställer krav på vår förmåga att hantera svåra politiska uppgifter utan att förskjuta vårt moraliska ansvar för människor med samma längtan efter frihet, trygghet och självförverkligande som vi. Det innebär inte att vi är förpliktigade att ta emot alla eller tillåta fri invandring, men likväl att värna det samhällsideal om civilisation som är vårt och den öppenhet som skapat det välstånd vi tenderar att ta för givet.

Mitt i allt detta går britterna till valurnorna för att ta ställning för eller emot den gemenskap som inte bara är vår bästa chans att hantera denna perfekta storm helskinnade utan också en avgörande kraft för marknadsekonomi och handel i vår del av världen.

I stället för 28 enskilda marknader och 28 byråkratier var och en med sina regler finns en öppen och gemensam marknad. Den är, liksom när det handlar om nationella beslut, ibland överreglerad och byråkratiserad, men likväl långt bättre än om vi skulle vara hänvisade till inte bara 28 olika än mer överreglerade regelverk utan också 28 olika former av handelshinder och protektionism. Både Storbritannien och Sverige reglerar över genomsnittet i EU och mer än vad gemensam lagstiftning kräver. Den gemensamma marknaden är vår bästa förutsättning för att göra den europeiska ekonomin globalt ledande.

Ovädret ställer höga krav på politiskt ledarskap. När populister, nationalister, protektionister och extremister vinner mark blir försvaret av vår liberala demokrati överordnat röstmaximering. Den oheliga allians bestående av Trump, Putin, Le Pen med flera, som föraktar fri handel, öppna samhällen och internationellt samarbete, kan endast bemötas och bekämpas genom att behålla fokus på de stora utmaningarna istället för att vi värderar samarbetet och den gemensamma marknaden utifrån enskilda regleringar som vi är missnöjda med.

En stor och öppen ekonomi är viktigare och väger långt tyngre än olika regler som vi beroende på politiska uppfattningar ogillar. Och tro inte att en regering Löfven, Lövin och Fridolin skulle reglera mindre.

Till syvende och sist är det just det europeiska samarbetet med den liberala demokratin, den öppna ekonomin och den fria rörligheten som bas som utgör den främsta försvarslinjen mot de hot och de värderingar som präglar Rysslands, islamisternas och populisternas politik.

Gunnar Hökmark

Europaparlamentariker (M)

Läs artikeln i originalversion här