Hoppa till innehåll

Den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till krisen

På väg från Bryssel till Stockholm. Mitt i diskussionerna om det som nu kallas risken för en europeisk systemkris har kommissionen föreslagit en förlängning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det visar att den ekonomiska politiken inte blir bättre av att den beslutas inom ramen för de gemensamma institutionerna.

Det finns få områden som är så viktiga att reformera och förändra som jordbrukspolitiken men kommissionen försummar detta ännu en gång. Istället för att bidra till en bättre konkurrens och en global jordbruksmarknad motverkar man förändring genom ett bidragssystem som motverkar förändring och som leder till att subventionerade europeiska jordbruksprodukter utkonkurrerar fattiga länders jordbrukare.

Det är inte främst nya beslutsformer vi behöver utan nya beslut inom de former vi har. Och vi ska öppna Europa för mer samarbete, inte skapa nya uppdelningar som motverkar den inre marknaden och europeisk tillväxt. En eurozonsregering kommer inte leda till andra beslut än de som vi talar om i dag, en europeisk finansminister kan inte styra bättre än vad vi kan göra idag och en uppdelning av EU i en eurozon och en icke-eurozon kommer inte stärka Europas ekonomi och konkurrenskraft. Och de problem vi idag möter handlar inte just om euroländerna utan om misskötta budgetar och för låg tillväxt i Europa.

När kommissionen nu försummar möjligheten att förnya jordbrukspolitiken missar man också möjligheten att stärka den europeiska forskningen och innovationsprocessen. Vi kommer inte växa ur krisen genom jordbruket, hur viktigt det än är, utan genom forskning och förnyelse.

Morgondagen kommer för min del bland annat handla om utvidgningens betydelse för demokrati. Och det har även den gångna veckan till stor del handlat om.

Kroatiskt medlemskap från och med 1 juli 2013. Grannskapspolitik för att dra in fler länder i Östeuropa i ett demokratiskt samarbete istället för att hamna i ett beroende till Putins Ryssland.

Vår politik gentemot vårt grannskap kommer att påverka hur vårt grannskap kommer att se ut i framtiden. Om det är demokrati eller diktatur som gäller . Utvecklingen i Ukraina är ett exempel som visar vad som kan hända.