Hoppa till innehåll

Den 17 maj en dag att fira

Norge är ett fritt land. Den 17 maj är Norges dag för att fira detta enkla men suveräna faktum. För vårt grannland ger historien en brutal erfarenhet av ofrihet och ofred i form av Nazitysklands ockupation för 75 år sedan och den återvunna friheten för 70 år sedan.

 

När de tyska trupperna angrep Norge den 9 april kunde det ske genom en överraskning som i dag är svår att förstå eftersom kriget i Europa redan pågick. Finland hade angripits under hösten av Sovjetunionen som inom ramen för Molotov – Ribbentroppakten hade fått östra Europa medan Tyskland fått fritt fram i västra Europa. Tyskarnas angrepp kom bara en månad efter att Finland, den 13 mars, till slut fått avträda en dryg tiondel av sitt territorium till Sovjetunionen.

 

Tanken på att ett neutralt land som Norge trots allt skulle bli angripet ansågs av norska politiker så avlägsen att de inte ville tro den. Den tron överlevde inte ockupationen utan Norge sökte liksom Danmark efter andra världskrigets slut och inför Sovjetunionens fortsatta hot mot Europa medemsskap i den nybildade Atlantpakten som blev Nato.

 

Tanken på att det som Stefan Löfven kallar ”fria ytor ” mellan militärallianser hade ingen grogrund för de länder som tvingats överge sina säkerhetspolitiska illusioner om att det inte händer oss. De fria ytorna hade varit fria ytor att angripa, inte fria. Och en allians för att försvara sin frihet ansågs inte av någon vettig demokrat som ett uttryck för aggression eller att militärallianser stod emot varandra. Tanken att den som försvarar sig var eller är en lika god kålsupare som den aggressive som hotar och vill angripa överlevde inte angreppet den 9 april 1940, friheten 1945 och Sovjetunionens fortsatta hot.

 

Norge gränsar till dagens Ryssland är med i Nato just eftersom man vill ha en säkerhet mot en möjlig angripare. Det faktum att man gränsar till Ryssland är inte ett argument för att inte vara med utan för att vara med. En försvarsallians bygger ju på att man vill försvara sig mot den som kan vara ett hot. Det samma gäller de baltiska länderna. Hade de inte upplevt ett hot genom det land de gränsar till hade Natomedlemskap inte varit så avgörande för deras säkerhet. Om de hade varit fria ytor hade deras utsatthet varit av den arten att vi i dessa länder hade fått se parallella skeenden till det som i dag sker i Ukraina.

 

Norges firande av sin frihet har vi all anledning att ta del i. Varje fri nation i världen är värd att fira men allra mest självklart är det att fira grannländers vars frihet blir en del av vår frihet och fred. Den frihet och fred vi delar med våra grannländer, i dag också med de baltiska staterna och med Polen är för fundamental för att förklara med mysticism om fria ytor och det farliga med militäralliansers gränsande till varandra. Norge är inte med i en militärallians utan i en försvarsallians med försvar som enda syfte. Norges medlemskap bidrar till vår säkerhet liksom de baltiska ländernas gör det.

 

Den 17 maj är en dag att fira Norges frihet men också att förstå att ofriheten och ofreden kan drabba alla.