Hoppa till innehåll

Debatt: Öppna för ett digitalt EU

445352213Utvecklingen av EU:s  digitala ekonomi hindras av den gamla tidens TV-bolags strävan att använda samma frekvensutrymme med den digitala teknologin som de behövde vid analoga TV-sändningar. Det skriver Gunnar Hökmark, moderat delegationsledare i Europaparlamentet, i ett debattinlägg i Ny Teknik.

Idag har 3.5 miljarder av världens befolkning tillgång till en mobiltelefon. Detta är i all enkelhet en revolutionerande siffra som visar hur världen har förändrats inom loppet av de senaste 10 åren.

Tillgången till mobiltelefon öppnar upp möjligheter för människor runt om i hela vår värld. Samtidigt påminner siffran oss om en annan förändring som är en utmaning för Europa. För 10 år sedan befann sig huvuddelen av dem som hade mobiltelefon i Europa, Nordamerika och Japan.

Idag befinner sig huvuddelen av användare utanför Europas och Nordamerikas gränser vilket innebär att framtidens växande marknader, dit investeringar och kapital kommer söka sig, finns i länder såsom Indien och Kina, såvida vi inte kan ersätta ledarskap i kvantitet med ledarskap i kvalitet och förnyelse. Vi måste vara mest växande när det gäller ny teknologi och innovativa tjänster för att kunna konkurrera med de kvantitativt mest växande marknaderna där skalekonomin kommer att finnas.

Den kvantitet av användare som en gång gjorde Europa till en av de största marknaderna räcker inte längre ensamt till för ledarskap inom denna eller andra marknader. Europas ledande position inom telekom som en gång kännetecknades av snabb utveckling av nya generationer av mobiltelefoni, nya tjänster och mobilt Internet är inte längre någon självklarhet.

Den digitala dividenden och den framtida fördelningen av frekvenser ger mot denna bakgrund Europa ett unikt tillfälle att återigen ta täten som en ledande aktör inom mobilt bredband och multimediateknik samtidigt som den digitala klyftan mellan storstad och glesbygd kan överbryggas.

Hur vi fördelar det spektrum som frigörs genom övergången från analoga till digitala sändningar är därför av strategisk betydelse inte enbart för telekom sektorn, utan för hela Europas långsiktiga ekonomiska utveckling.

 För att den digitala dividenden ska skapa förutsättningar för jobb och ökad konkurrenskraft måste Europa våga sätta målen så högt att vi om 10 år är i ledningen och inte klungan.

Men ambitiösa målsättningar måste också kombineras med konkret handling. Föråldrade monopol ska inte få stå i vägen för utvecklingen av mobilt bredband och nya innovativa tjänster. Det gamla måste stå tillbaka för det nya. Annars riskerar framtidens spektrum att bli en förlorad möjlighet, istället för en välkommen injektion till ekonomisk tillväxt i Europa.

 När EUs framtida spektrumpolitiska program nu utformas arbetar jag därför för att:

 •Spektrumpolitiken harmoniseras och samordnas på Europeisk nivå i syfte att maximera de ekonomiska effekterna och säkerställa konkurrens som begränsar länders möjligheter att skydda gamla strukturer.

 • Det analoga TV nätet stängs ned i alla medlemsstater så snart som möjligt men senast den 1 januari 2012. Sverige, Tyskland, Luxembourg och Nederländerna har redan övergått till digital TV och övriga EU länder måste följa efter.

 • 800 Mhz bandet öppnas upp för trådlösa tjänster så som mobilt bredband och att principen om teknikneutralitet respekteras.

 • En flexibel spektrum regim införs som gör det möjligt att omfördela spektrum till framtida tjänster och möjligheter och som innebär att dagens politiska beslut inte hindrar utvecklingen av morgondagens tjänster.

 • En gemensam europeisk marknad skapas för spektrum handel där företag kan förvärva spektrum på samma villkor i hela EU.

En av de kanske viktigaste åtgärderna för att vi på allvar ska kunna möta den globala konkurrensen är att öppna upp Europas inre marknad. Företag och entreprenörer, såväl inom mobilsektorn som andra sektorer, måste ges en verklig möjlighet att sälja produkter och tjänster till EU’s 500 miljoner konsumenter, utan att nationella regler och byråkrati försvårar. Det kan vi göra genom att hantera byråkrati och skilda momssatser genom nationella servicekontor och tillåta att den inre marknaden utvecklas i samma takt som den digitala ekonomin.

Vi kan bli ledande inom telekom och mobilt Internet, med all den tjänsteutveckling det innebär, och vi kan utveckla den inre marknaden genom att utveckla och bejaka den digitala ekonomin. Det vore kortsiktigt om dessa möjligheter hindrades av ett kortsiktigt vaktslående av den gamla tidens TV-bolags strävan att använda samma frekvensutrymme med den digitala teknologin som de behövde vid analoga TV-sändningar. Tiofaldigt ökade TV-sändningar är inte mer värt än möjligheten att bli världens ledande ekonomi med tjänster som sätter varje medborgare i centrum för samhällets utveckling.

 

Gunnar Hökmark

vice ordförande

i EPP-ED- gruppen, moderat

delegationsledare

i Europaparlamentet