Hoppa till innehåll

De står vid vår front

Vi får hoppas att de som skadats i dag kan återhämta sig så snabbt som möjligt från uppenbarligen allvarliga och svåra skador. Än en gång tvingar det fram en viktig och relevant fråga. Gör de svenska trupperna en viktig insats i Afghanistan?

Den frågan ställs ofta från dem som vill dra hem den svenska insatsen. Dagens besked om att ytterligare två svenskar har skadats svårt visar paradoxalt på det. Hade det inte varit för att den svenska truppen stod emellan talibaner och civilbefolkning hade svenskarna varit mindre utsatta.

Det ökade trycket från talibanerna visar i grunden på det. Genom att stå emellan talibanerna och civilbefolkningen gör man det möjligt för det normala samhället att utvecklas. Man hindrar terrorn att nå sina syften. Det är en framgång som räknas varje dag men som inte gör uppgiften lättare för dem som står där för att skydda andra. Det gör att stödet blir viktigt, för förbandet i sin helhet och för den enskilde. Det finns därför all anledning att ständigt pröva hur vi kan ge dem bästa möjliga stöd, inte bara i form av tydliga politiska beslut utan också när det gäller materiell och utrustning.

Det finns också skäl att se den svenska insatsen i ett bredare perspektiv. Det som sker i Afghanistan kommer också att prägla utvecklingen i Pakistan. Vinner terrorismen i det ena landet ökar risken att man vinner även i det andra. Låter vi terrorns krafter vinna i en region växer hotet inte bara därifrån. Terrorns framgång när motståndet viker sig blir också ett besked om att terrorn som sådan ger framgång mot demokratiska länder.

Storbritannien kommer under de närmaste åren genomföra en omfattande nedrustning, som en följd av budgetkrisen. Den kommer att drabba Europas förmåga att bidra till fredsskapande operationer. Desto viktigare är det att vi och andra visar att Europa fortfarande kommer att ha förmågan att upprätthålla operationer som syftar till att skydda människors liv och säkerhet. Det gäller i Afghanistan liksom överallt annars där behoven är uppenbara. I Kongo eller i Sudan.

De som i dag har skadats har drabbats för att vårt samhälle i likhet med ett antal andra demokratier värnar demokrati och mänskliga rättigheter även när hoten inte riktar sig mot det egna territoriet. I en global värld är demokratins territorium också globalt med det ansvar det innebär för oss alla. De som i dag har drabbats har skadats för att de stod vid det som är vår gemensamma front.

Bloggar: Brömster, von Schantz,  Jernbeck, Tokmoderaten, Bucht, Mary X.