Hoppa till innehåll

De som förlorar mest är Sveriges pensionärer- Artikel NEWS55

  • av

Idag presenterar regeringen en budget som man för första gången denna mandatperiod kommer få igenom. Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomför tillsammans med Vänsterpartiet en rad förändringar i politiken som gör livet svårare för Sveriges äldre befolkning.

För det första ökar egenavgifterna i hemtjänsten. Som mest blir det drygt 2 500 kronor dyrare per år för personer som behöver mycket hemtjänst. Vidare minskar möjligheterna till RUT-avdrag, vilket gör det svårare för många äldre att klara vardagen.

För det tredje höjs skatten på arbetande seniorer. Den särskilda löneskatten för personer över 65 år ökar med 6,15 procent. Högre kostnader för att anställa leder till sänkt efterfrågan på arbetskraft, vilket leder till att färre äldre som vill fortsätta jobba kommer att kunna gör det. Det är inte bara dåligt för dessa äldre, utan också för landet som helhet.

Skattebetalarnas förening har räknat ut att borttagandet av denna särskilda löneskatt för pensionärer, vilket genomfördes av alliansregeringen år 2007, har lett till att sysselsättningen bland befolkningen över 65 år har ökat markant. Mellan 2006 och 2014 blev antalet arbetande seniorer runt 100 000 personer fler. Denna utveckling kommer nu att brytas.

Den allra största förändringen, och den som mest långsiktigt kommer att få negativa konsekvenser för landets pensionärer, är dock frånvaron av en sammantagen politik för fler jobb, eller snarare motsatsen, förekomsten av en rent jobbfientlig politik. Regeringen lägger tillsammans med Vänsterpartiet fram förslag efter förslag som gör att färre människor kommer att arbeta. Är det inte högre skatt på arbetande seniorer så är det högre bidrag, borttagna jobbskatteavdrag, högre statlig inkomstskatt och högre löneskatter för yngre.

Dagens pensionssystem bygger på att det finns jobb, det vill säga företag som vill anställa människor som får lön och betalar skatt. Redan tidigare har regeringens egna finansdepartement visat att de förslag som lagts fram kommer att minska sysselsättningen. Det innebär att färre kommer att betala in pengar till pensionssystemet, vilket leder till att pensionen blir lägre.

Allt välstånd, såväl nutidens som framtidens, bygger på att det finns framgångsrika företag som vill anställa människor som producerar varor och tjänster. Att då forma en politik för framtiden som verkar tvärs emot denna verksamhet är kontraproduktivt.

Regeringen försämrar villkoren för landets äldre. Inte bara kommer vardagen att bli svårare för många. Dessutom kommer det bli svårare för tusentals seniorer att få ett jobb och i längden undergrävs basen för pensionssystemet. Det är en politik som missgynnar Sveriges pensionärer.

Sverige har de senaste åren stått i täten för utvecklingen av nya jobb i EU, bara Tyskland med sina många lärlingsjobb har relativt fått fram mer jobb än i Sverige. Svenska pensionärer har genom det fått en stabilare bas för framtidens pensioner än i övriga Europa. Nu är Sverige på väg att förlora denna ledning. De som förlorar mest är Sveriges pensionärer.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet