Hoppa till innehåll

De kommande 50 åren – krönika i Borås Tidning

Idag firar EU 50 år under parollen Tillsammans. Det var svårt att 1957 tro att EU skulle kunna utvecklas till vad det är i dag. Demokratier som frivilligt samarbetar, med en gemensam inre marknad, med 27 medlemsstater, 500 miljoner invånare och ett återförenat Europa. Och just därför, på grund av framgången är utmaningen för EU desto större under de kommande 50 åren.

Utvidgningsprocessen måste fortsätta. Det innebär inte att det är en oändlig process utan slut men om 25 år kommer EU även ha länder som Norge, Kroatien, Island, Turkiet, Montenegro, Albanien, Schweiz, Serbien, Bosnien, Ukraina, Armenien, Kosovo, Makedonien, Moldavien och Georgien med som medlemsstater. Det kommer att göra Europa bättre.

EU måste verka för att globalt binda samman länder i en fri och öppen handel. Det finns få medel som bättre binder nationer och folk samman och det finns inget annat som så verkningsfullt bidrar till att fattigdom och isolering bryts. EU ska under de kommande 50 åren bidra till en ekonomisk världsordning som inte känner några tullar och hinder.

Den fria handeln leder också till en snabbare tekniköverföring och till växande välstånd i länder och regioner som tidigare har plågats av fattigdom och svält. Vi kan redan i dag se hur den fria handeln har förmått att utplåna fattigdom. Det kommer att göra välfärden bättre.

EU ska förena minskade utsläpp av klimatgaser med en snabb ekonomiskt tillväxt. Det är en förutsättning för att vi uthålligt ska kunna minska koldioxidutsläppen men det är också en förutsättning för att vi ska kunna möta klimatförändringens konsekvenser.

Vi ska ha gjort den europeiska forskningen till världens ledande, genom större anslag men framförallt genom en större öppenhet över gränserna.

Vi ska ha en stark utrikespolitik som gör att vi alltid med hjälp av handel, bistånd, demokratistöd, utvidgningprocessen och säkerhetpolitik kan bidra till säkerhet i länder och regioner som i dag står utan stöd och utan den stadga som behövs.

Vi ska kunna bekämpa grov brottslighet och vi ska ha utrotat den slavhandel med människor som ibland kallas för trafficking. Vi ska ha en gemensam flyktingpolitik som ger världens förföljda och förtryckta en fristad.

Vi ska bidra till en global utveckling som präglas av frihetens värden och respekten för den enskilde. Lyckas vi lika bra med det de kommande 50 åren kommer världen vara en mycket bättre värld att leva i.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och vice ordförande i EPP-ED gruppen, den parlamentariska grupp som är Europaparlamentets största.