Hoppa till innehåll

De går i Trumps och Putins fotspår

En intensiv debatt i plenum i dag kring handelsavtalet med Kanada, det så kallade CETA-avtalet. Det innebär ökad handel mellan EU och Kanada, fler jobb och investeringar. Så som ökad handel de senaste 30 åren har lett till öka välstånd i en omfattning som är historisk.

Men kommunister, socialister och nationalistiska rörelser ogillar öppna gränser. De vill ha kontrollerade och stängda ekonomier, som om världen inte har sett nog av det. Här i kammaren förenas Le Pens främlingshatande rysslandsvänner med gammelkommunister som i gammal genetisk beundran för Moskva gör allt för att bekämpa marknadsekonomi, handel som binder fria och öppna samhällen närmare varandra och som ger ett välstånd baserat på företagande, konsumenters viljor, löntagares arbete, forskares innovationer och personlig frihet. De hatar att de förlorar den politiska kontrollen över människors liv för det räcker inte för dem att lägga lagar och regler till grund för hur ett mänskligt samhälle utvecklas.

Utanför parlamentet försökte demonstranter i dag blockera ingångarna. Inne i parlamentet försöker deras valda företrädare stoppa ännu ett handelsavtal som de gjort så många gånger. Uppmuntrade av de krafter som vill splittra EU och den fria världen och som ständigt motverkat den fria handel som har besegrat fattigdom världen över. Det är skamligt och en politik som ställer människor och länder mot varandra. Protektionister världen över har den svagheten att de inte kan se och förstå värdet av att se över den egna gränsen. Det är därför de går i Trumps och Putins fotspår, ibland för att de inte vet det och ibland för att de vet det.