Hoppa till innehåll

Där Sjöstedt, Ohly och Åkesson styr förlorar demokrati, frihet och välstånd

I Grekland sitter i dag en regering med en sammansättning som svenska termer skulle vara med Jonas Sjöstedt som statsminister, Lars Ohly som finansminister och Jimmy Åkesson som försvarsminister. Väl att märka har denna extremblandning ett varmt stöd av det svenska Vänsterpartiet.

Grekland drivs nu sakta på väg in mot en ny ekonomisk ruin, efter det att man efter många svåra beslut hade hävt den kris som växte fram när pengarna var slut efter år av överspendering. Nu driver vänsterregeringen fram en ny och djupare kris som bottnar i föreställningen att det handlar om demokrati att få använda mer pengar än man har, att strunta i gamla lån och begära nya för att kunna fortsätta leva över sina tillgångar. Det är en ansvarslöshetspolitik som kommer skapa en ny våg av växande arbetslöshet och förlorad konkurrenskraft. Samtidigt växer risken för att den grekiska regeringen som andra kommunistbaserade regeringar tidigare har gjort inför valutakontroller och andra maktåtgärder för att motverka det fria fall man själv skapar.

Ett Grekland som genom sin politik distanserar sig från de krav som Europeiska unionen utvecklats under kommer bli ett billigt byte för de regimer där varje sig demokrati eller öppenhet har något större värde. För dem är regimer som Putins ett föredöme. Slutenhet och maktfullkomlighet ett sätt att motverka de konsekvenser som en konflikt med verkligheten alltid ger. Pengar och bidrag kan matchas med politiskt inflytande i en skuggväv av uppgörelser som underminerar europeisk politik gentemot Ryssland och dess krig i Ukraina, förståelse för Putins krig och ockupation, och ett stöd för den som anfaller istället för solidaritet med den som är under attack.

I Europaparlamentet röstar Vänstergruppen och grekiska Syriza konsekvent till stöd för Putin och mot reaktioner mot hans krigföring. De röstar nej eller avstår när det gäller stöd och assistans till det attackerade Ukraina. Och samma sak gäller de främlingsfientliga som i Putin ser en stark man för det samhälle som inte irriteras av att människor är olika och tänker olika. Sverigedemokraterna brukar avstå när det gäller omröstningar om Ryssland och Ukraina, när det för andra är självklart att stödja ett angripet land och värna internationell rätt.

Så ett vänsterparti som har det svenska vänsterpartiets fulla stöd och som samtidigt bygger på motsvarigheten till Sverigedemokraterna för att kunna regera, håller på att föra Grekland till konkursens brant genom att bryta med de krav som finns för att få än mer stöd samtidigt som man ger Putin sitt stöd. Det säger något om den verklighet som i dag är Europas men säger också något om hur vänsterpartier och främlingsfientliga delar motvilja till europeiskt samarbete och beundran för den som sätter demokratin åt sidan.

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet bör stå vid sidan om de viktiga avgörande som Sverige behöver fatta när det gäller ekonomi, reformer, energipolitik och säkerhetspolitik. Ingen av dem tar demokratins grundläggande krav om respekt för den enskilde och hans frihet på allvar. Ett land där Sjöstedt är statsminister, Ohly finansminister och Åkesson försvarsminister förlorar sin förmåga att värna demokrati, frihet och välstånd.