Hoppa till innehåll

Budgetens svarta hål

Bosse Ringholm bör nu ge besked hur man skall klara den budget som man på nytt redovisade i Vårpropositionen. Regeringens brist på strategi när det gäller privatiseringar påverkar nämligen statbudgeten i allra högsta grad. Istället för prognoserade 95 miljarder i privatisersingsinkomster ser det nu plötsligt ut som att regeringen inte kommer att privatisera för mer än drygt halva beloppet. Det har redan lett till att Riksgäldskontoret dragit ner på planerade köp av statsobligationer.
Frånvaron av framförhållning och en politiskt förankrad privatiseringsprocess leder till osäkerheter som påverkar både räntor och kronkurs. Det är inte rimligt att viktiga frågor på det viset från dag till dag präglas av osäkerheter och nya kast. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar.
Samtidigt skapar de uteblivna privatiseringarna ett hål i statens budget och det. De privatiseringar om 95 miljarder om regeringen har räknat med för år 2000 kommer inte kunna uppnås genom privatisering av Telia. Samtidigt bidrog regeringens beräknade privatiseringar till en budget präglad av ökade utgifter. Nu visar det sig att regeringens budgetpolitik är svagare än man hävdade så sent som i vårpropositionen.
Nu är frågan hur regeringen tänker sig att fylla detta hål som man själv skapat i den egna budgeten. Helt klart är att amorteringarna på statsskulden blir mindre än vad de annars hade blivit förutsatt regeringen inte gör andra ändringar i statens budget. Ringholm bör därför ge besked hur hålet skall fyllas eller om man ruckar på ambitionen att minska statsskulden, säger Hökmark.