Hoppa till innehåll

Brist på bostäder ger högre priser och högre skuldsättning

Kan man genom politiska beslut hindra enskilda från att skuldsätta sig mer än vad man klarar? Det är vad debatten om ökade fastighetspriser och ränteavdrag handlar om. Minskade ränteavdrag framställs ibland som en lösning på skuldsättningen, men det bortser från att hushållen inte skulle skuldsätta sig så mycket som man anser sig behöver inom ramen för de förutsättningar som då finns. Det blir lätt kattens jakt efter svansen. Dagens lån är svårare att bära med lägre ränteavdrag, självfallet, men lägre ränteavdrag leder till den belåning som människor anser att man utifrån det kan klara. Och det kan bli för mycket även inom de förutsättningar som då finns.

Viktigare är att vi kan uppnå en långsiktigt lugnare utveckling på fastighetsmarknaden och det handlar om att undvika en bristsituation som finns inom varje reglerad marknad. Mer av byggande, större rörlighet på bostadsmarknaden, en avveckling av hyresregleringen och incitament för att hyra ut varje tillgänglig kvadratmeter. Det kan motverka det växande efterfrågetryck som driver upp priserna och därmed hushållens kostnader för boende.

Bloggar: Maria Hagbom och Carl B Hamilton.