Hoppa till innehåll

Blair i Parlamentet

Den sista veckan inför jul i Europaparlamentet handlade om det brittiska ordförandeskapets avrapportering. Tillsammans med kommissionsordföranden Barosso redovisade Blair på tisdagen det europeiska rådet resultat.

I sanningens namn var det inte så mycket att redovisa. Det som har uppnåtts var redan uppfört på agendan och budgetöverenskommelsen är tyvärr ett återfall i den gamla ordningens logik där medlemsländerna sitter med räknesnurran för att få tillbaka så mycket som möjligt. Jag konstaterade i ett inlägg att det inte uppnåtts så mycket av det som var nytt med det brittiska ordförandeskapet och att blotta det faktum att budgetöversynen ska genomföras om ett par år, mellan 2008 och 2009, är att uttryck för att man skjutit upp det som borde göras nu. Det innebär att det blir det svenska ordförandeskapet som får föra detta i land. Och det kan gå bra om vi då har rätt regering.

För min del hann det bli några diskussioner om rapporterna om statsstöd och den transatlantiska dialogen som jag ansvarar för, dessutom intervjuer om min bok som finns presenterad på denna hemsida.