Blair avgår

Gårdagen gav tyvärr ingen tid för bloggande. Efter ett antal möten och debatter, om bland annat kärnkraftspolitik, det nya TV-direktivet så var det mer än något annat frågan om EU:s stöd till Estland som kom att dominera inledningen av plenarsessionen. Jag fick tillfälle att från vår sida klargöra att Estlands sak också är Europas och att det som nu sker inte handlar om Estland utan om den långsiktiga utvecklingen i Ryssland med allt mindre utrymme för demokrati och frihet. Anförandet finns på hemsidan snart.
I dag är den stora händelsen Tony Blairs avgång, Economist har några läsvärda reflektioner.

Han har uträttat mycket. Den största insatsen är kanske att han gjorde Labour till ett modernt parti som var relevant för den tid och de problem som Storbritannien befann sig i. Han bidrog till Europadebatten och han visade att han hade mod att stå upp för sina ideal. Och så var han klok nog att respektera arvet från Thatcher.