Hoppa till innehåll

Beställ boken Frihetens värden

Att slå vakt om frihetens värden är Europas viktigaste uppgift och måste prägla europeisk politik. Det är genom reformer för ett öppnare Europa som vi tillsammans kan få en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi. Och Europa kan göra skillnad genom att i praktisk verklighet slå vakt om frihet och demokrati med hjälp bland annat av sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det gäller i Mellersta Östern, gentemot Iran och i stödet till en demokratisk utveckling i Irak.

”… om vi låter saker och ting fungera som de har fungerat kommer det också gå som det har gått. Och det går just nu inte bra för Europa.”

”Risken med en protektionistisk politik är att vi lyckas. Då kommer Europa i framtiden exportera textilier och t-shirts till Kina och Indien. ”

”Den kollektiva tryggheten i den nya tiden kräver mindre kollektivism och mer individualism inom samhällslivets alla områden.”

Den europeiska sociala modellen är varken europeisk eller social och heller inte mycket till modell.”

” Vi måste gå vidare med arbetet att utveckla en plan för demokrati i Mellersta Östern som också ger en tydlig signal till diktaturregimer som Iran.”

”Trots att arabvärlden lider under det mest brutala förtrycket i världen domineras den utrikespolitiska agendan inte av krav på demokrati och frihet för araber utan av demonstrationer och aktioner mot Israel som är den enda demokratin i regionen. ”

Du beställer enklast boken genom att beställa den från www.corbeau.se/forlag.html