Hoppa till innehåll

Bättre lagstiftning

Europeiska kommissionen presenterade i november 2006 sitt regelförbättringspaket i tre delar:

Första delen består av kommissionens strategiska översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom EU och innehåller huvudsakligen en lägesrapport av fortlöpande och kommande initiativ med tonvikt på de två andra delarna. Förutom denna framhålls bl.a. att granskningen av konsekvensbedömningarna ska stärkas.
För EU och medlemsstaterna föreslår kommissionen ett gemensamt mål för minskning av de administrativa kostnaderna med 25% fram till 2012.

Den andra delen är den första lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen. Kommissionen beskriver hur arbetet förflutit sedan den första strategin presenterades i oktober 2005 och vad som hänt med de olika förenklingsförslagen

Tredje delen är en beräkning av administrativa kostnader och minskning av de administrativa bördorna inom EU. Här beskrivs hur kommissionen avser att mäta de administrativa kostnaderna som EU:s regler medför för företag.

Länkar till kommissionens dokument finns nedan, synpunkter mottages till gärna innan 26 april till gunnar.hokmark@europarl.europa.eu

KOM (2006) 689
En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen

KOM (2006) 690
Första lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen

KOM (2006) 691
En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen