Hoppa till innehåll

Banker som hjälper till att fylla investeringsgapet

Presenterade i dag min grundläggande inriktning för lagstiftningen om bankstrukturer, som baseras på ett förslag från kommissionen om att större banker, så kallade universalbanker, som sysslar med både insättning/ utlåning samt investeringsverksamhet ska tvingas separera de olika verksamheterna. Förslaget grundar sig i en felaktig uppfattning om trading och investmentverksamhet.

 

Det är inte spelande med insättarnas pengar utan olika sätt att värdesäkra lån och utlåning, minska företags risker och se till att tillgångsvärden hålls likvida. Det är precis de krav både marknaden och lagstiftningen ställer på banker. Likvida tillgångar och en likviditet som kan finansiera investeringar. Jag pekade på att finansiella kriser, eller bankkriser som sådana, inte främst har bottnat i bankers handel och marknadsplacering utan på vanlig utlåning på fastighetsmarknader.

 

Europa är i dag efter krisens utbrott underinvesterat med 900 miljoner euro årligen. Det kommer att kräva ett fungerande banksystem som kan erbjuda likviditet för investeringar, annars riskerar vi att tappa både konkurrenskraft och tillväxt, med betydande risker för en ny finansiell kris som bottnar i att våra tillgångsvärden förlorar i värde. Det krävs därför banker som kan hantera både insättningar, vanlig utlåning samt investeringsverksamhet som leder till att små företag kan växa.

 

Det krävs också banker som specialiserar sig på investment och marknaden kommer också efterfråga bankverksamhet som bara fokuserar på utlåning och insättning, men de måste i sin tur agera med andra banker för att deras likviditet ska komma ut på marknaden i form av investeringar.

 

Min ambition är nu att få till stånd en banklagstiftning som gör det möjligt för europeiska banker att växa sig stora, som kan låna ut till företag och nya jobb, som kan agera över hela EU och som inom ramen för nya och strama regler kan bidra till tillväxt och de investeringar som behövs för att vi ska få en stabil tillväxt och stabila finanser. Dagens debatt var en första avkänning på hur de olika partigrupperna ser på detta. Det kommer inte bli helt lätt med tanke på att det är många som tror man skapar stabilitet och investeringar genom att klyva banker.