Hoppa till innehåll

Banker och obligationer

På väg till Strasbourg med fortsatta diskussioner om den ekonomiska krispolitiken. Bland annat har jag fått stöd för en bankgaranti av det slag, som SN chefen Urban Bäckström föreslog i slutet av förra veckan, som nu diskuteras i den svenska debatten, en garanti som täcker bankernas skulder förutom till det egna kapitalet. Skälet till detta förslag är att regeringar ändå i efterhand kommer tvingas till att täcka upp men att förtroendet och tilliten i dag saknas och bromsar upp banksystemet. Samtidigt finns tyvärr förslag om att införa Eurobonds, det vill säga obligationer garanterade av euroländerna gemensamt, vilket skulle urholka regeringars ansvar för sin upplåning.